Închide Close

Autori

Artur Gorovei

Artur Gorovei

ARTUR GOROVEI (1864-1951) a fost una dintre cele mai importante figuri ale folcloristicii româneşti. Şi-a închinat viaţa şi opera cercetării tradiţiilor ţărănimii, vechilor credinţe, datinilor şi obiceiurilor, riturilor de trecere etc., pe care le-a valorificat în volume de referinţă. În 1898 publică culegerea Cimiliturile românilor, cel dintîi corpus de texte al acestei specii, apoi Datinile noastre de naştere (1909), Datinile noastre de nuntă (1910), Credinţi şi superstiţii ale poporului român (1915), Descîntecele românilor (1931), Noţiuni de folclor (1933), Ouăle de Paşti (1937). Fondator şi director al primei reviste româneşti de folclor, Şezătoarea (Fălticeni 1892-1929). În 1899 a fost ales vicepreşedinte al Societăţii Americane de Folclor din Chicago, iar din 1915 devine membru corespondent al Academiei Române. Pentru meritele sale deosebite, Academia Română l-a ales membru de onoare în 1940.

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia