Închide Close

Autori

Şerban Cioculescu

Şerban Cioculescu

ŞERBAN CIOCULESCU (7 septembrie 1902 – 25 iunie 1988) este unul dintre cei mai importanţi critici şi istorici ai literaturii române. A absolvit Facultatea de Litere şi Filozofie la Bucureşti şi a studiat filologia romanică la Sorbona şi la École Pratique des Hautes Études din Paris. Publicist redutabil, a colaborat la Vremea, Vitrina literară, România literară, Revista Fundaţiilor Regale, Lumea, Viaţa Românească, Gazeta literară, Cahiers roumains d' études litteraires, Manuscriptum. A editat revistele Viaţa universitară şi Kalende, alături de VIadimir Streinu, Pompiliu Constantinescu şi Tudor Şoimaru. A fost redactor-şef la Viaţa Românească între 1965 şi 1967. În 1935 editează Corespondenţa dintre I.L. Caragiale şi Paul Zarifopol (1905-1912), urmată de: Viaţa lui I.L. Caragiale (1940; ed. a II-a, revăzută, 1969), Aspecte lirice contemporane (1942), Istoria literaturii române moderne, vol. I, în colaborare cu Vl. Streinu şi T. Vianu (1944; ed. a II-a, 1985), Dimitrie Anghel. Viaţa şi opera (1945), Introducere în poezia lui Tudor Arghezi (1946; ed. revăzută, 1971), Curs de istoria literaturii române moderne. Literatura militantă (1947), Varietăţi critice (1966), I.L. Caragiale (1967), Medalioane franceze (1971), Aspecte literare contemporane. 1932-1947 (1972), Itinerar critic, vol. I-V (1973-1989), Amintiri (1973; ed. a II-a, 1981), Caragialiana (1974; ed. a II-a, 1987), Viaţa lui I.L. Caragiale. Caragialiana (1977), Prozatori români. De la Mihail Kogălniceanu la Mihail Sadoveanu (1977), Poeţi români (1982), Introducere în opera lui Dimitrie Anghel (1983), Introduction à la poésie de Tudor Arghezi (1983), Argheziana (1985), Eminesciana (1985), Dialoguri literare (1987).

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia