Închide Close

Autori

Ana Felicia Ştef

Ana Felicia Ştef

ANA FELICIA ŞTEF s-a născut la 6 ianuarie 1927 în comuna Supurul de Jos, judeţul Satu Mare. A studiat filologia clasică la Universitatea din Cluj, primii trei ani, iar apoi, după ce secţia de filologie clasică a fost desfiinţată la toate universităţile din ţară (cu excepţia celei din capitală), şi-a continuat ultimul an la Universitatea din Bucureşti, unde a susţinut examenul de licenţă în vara anului 1951. În 1951 a fost numită asistent universitar la Catedra de filologie clasică a Universităţii din Bucureşti, unde a lucrat până la pensionare în 1987, perioadă în care a obţinut şi titlul de doctor în filologie (1951–1956, asistent universitar; 1956–1969, lector universitar; 1969–1987, conferenţiar universitar). A publicat, de-a lungul carierei, mai bine de o sută de studii, articole, lucrări ştiinţifice şi traduceri de mare valoare pentru domeniul filologic (volume de autor sau în colaborare), printre care: Herodot, Istorii, vol. I (cărţile II şi IV; Ed. Ştiinţifică, 1961) şi vol. II (cărţile V, VI şi IX; Ed. Ştiinţifică, 1964); Strabon, Geografia, vol. I (studiu introductiv, trad. cărţile I–IV, comentarii, note şi indice de nume, Ed. Ştiinţifică, 1972), vol. II (cărţile V–X, cu notiţe introductive la cărţi, note şi comentarii finale, Ed. Ştiinţifică,1974) şi vol. III (cărţile XI–XVII, cu notiţe introductive, note şi indice, Ed. Ştiinţifică, 1984); Limba elenă (în colaborare; capitolele Fonetica, Morfologia şi textele filozofice), Ed. Didactică şi Pedagogică, 1965; Sintaxa condiţionalelor limbii eline, (teza de doctorat), Tipografia Universităţii din Bucureşti (TUB), 1979; Fonologia greacă, TUB, 1985; Sintaxa structurală a limbii vechi greceşti, TUB, 1986; Morfologia istorică greacă (Morfologia numelui), TUB, 1988; Dicţionar de expresii juridice latine, Ed. Oscar Print, 1995 (apoi reed.); Manual de greacă veche, Ed. Humanitas, 1996; manuale de limba latină pentru jurişti şi filologi la diverse universităţi particulare din ţară; Mitologia greco-romană, Ed. Oscar Print, 2000.

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia