Închide Close

Autori

Byung-Chul Han

Byung-Chul Han

BYUNG-CHUL HAN (n. 1959, Coreea de Sud) este autor şi eseist, pro fesor la Universitatea de Arte din Berlin, unde predă filozofie şi filozofia culturii. A făcut studii de filozofie, germanistică şi teologie catolică în Germania, la Freiburg in Breisgau şi la München. Teza de doctorat, susţinută la Freiburg în 1994, avea ca temă conceptul de „dispoziţie afectivă" în gândirea lui Martin Heidegger. Abilitat ca profesor în anul 2000 la Universitatea din Basel, a activat până în anul 2010 ca docent privat. Între 2010 şi 2012 a fost profesor de filozofie şi teoria comunicării prin mass-media la Universitatea din Karlsruhe. Este autor a aproape douăzeci de cărţi scrise în limba germană. Dintre titlurile mai importante: Martin Heidegger. Eine Einführung / Martin Heidegger. O introducere (1999); Tod und Alterität / Moarte şi alteritate (2002); Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung / Hiperculturalitate. Cultură şi globalizare (2005); Was ist Macht? / Ce este puterea (2005); Müdigkeitsgesellschaft / Societatea oboselii (2010), Transparenzgesellschaft / Societatea transparenţei (2012); Agonie des Eros / Agonia erosului (2012).

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia