Închide Close

Autori

Cosmin Marinescu (coord.)

Cosmin Marinescu (coord.)

COSMIN MARINESCU, 36 de ani, este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Este autor şi coautor a mai multe cărţi (cum ar fi Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă, Libertate economică şi proprietate), articole şi studii ştiinţifice, fiind distins cu premii pentru activitatea publicistică. A participat, ca director de proiect şi cercetător, la diverse granturi de cercetare ştiinţifică. Este fondatorul cursului de Economie Instituţională din cadrul ASE Bucureşti şi coordonator al Centrului pentru Econo mie şi Libertate – ECOL.

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia