Închide Close

Autori

Francisca Băltăceanu

Francisca Băltăceanu

FRANCISCA BĂLTĂCEANU (n. 15 iunie 1943). Licenţiată în filologie clasică (1965, Universitatea Bucureşti) şi teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (1979). Din 2004, a predat cursuri de limba latină, limba greacă şi ştiinţe biblice la Institutul Teologic Romano-Catolic şi de exegeză biblică, profetism biblic, înţelepciune şi poezie biblică, tradiţii textuale (Vechiul Testament) la Universitatea Bucureşti. Din lucrări: Rapports entre l'arménien et le daco-mésien (Universitatea Bucureşti, 1980); Platon, Apărarea lui Socrate, notă introductivă, tr. şi note, bibliografie, în vol. Platon, Opere I, Ed. Ştiinţifică şi Enci clopedică, 1974, 1997; Platon, Eutyphron, traducere (în colaborare cu Petru Creţia) şi note, bibliografie, în vol. Platon, Opere II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976; „Tânăr înţelept, tânăr nebun. Cartea Înţelepciunii 4, 10; 2, 6-9 şi influen ţele greceşti", în Volumul omagial I. Fischer, Ed. Humanitas, 2004; „Fluviile Edenului, între Pom şi interzicerea lui (Geneză 2, 4b-25)", în vol. Antic şi modern. In honorem Luciae Wald, Ed. Humanitas, 2006; Vladimir Ghika: Profesor de speranță (în colaborare), Ed. ARCB, 2013.

Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu au colaborat la următoarele proiecte de traducere şi editare a textelor biblice: Psalmii, Ed. ARCB, 1993, tr. din ebraică; Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu (Ed. ARCB, 1996), Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan (Ed. ARCB, 2002), tr. din greacă, introducere şi note; Septuaginta, proiect NEC, Ed. Polirom, 2004–2011, membre în comitetul de coordonare şi revizie al întregii lucrări şi contribuţii în: vol. I – introducere, cap. „Relaţii între Septuaginta şi textul masoretic", vol. IV.1 – Psalmii (tr. din greacă, introducere, note, bibliografie), vol. VI.1 – Cartea lui Isaia (introducere), Cartea lui Ieremia, Baruch, Plângeri, Scrisoarea lui Ieremia (tr. din greacă, note, bibliografie); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (Ed. Humanitas, 2013), traducere din ebraică, aramaică şi greacă veche, note şi comentarii; Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (Ed. Humanitas, 2015), traducere din ebraică și greacă veche, note și comentarii; Biblia după textul ebraic, vol. 1: Geneza, vol. 2: Exodul. Leviticul (Ed. Humanitas, 2017, 2019), îngrijire de ediție, traducere, studii introductive și note (în colaborare).

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia