Închide Close

Autori

Monica Broşteanu

Monica Broşteanu

MONICA BROŞTEANU (n. 5 ianuarie 1948, Broşteni, jud. Suceava). Licenţiată în filologie (engleză–română, 1970) şi limbi orientale (arabă–persană, 1978) la Universitatea Bucureşti şi în teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (2003). A predat la Institutul Teologic Romano-Catolic cursuri de ebraică biblică, teologie sacramentală şi liturgică, ştiinţe biblice. Este conferenţiar universitar la Universitatea Bucureşti, unde predă cursurile: Coranul şi Biblia, Probleme de traducere şi interpretare, Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu, Tradiţii textuale (Noul Testament). Din lucrări: Numele divine în Biblie şi în Coran şi traducerea lor în limba română. Studiu lexical, Ed. Polirom, 2004; „Compararea Incomparabilelor – câteva Nume privind atributele divine în scripturile marilor religii monoteiste", în Caietele Institutului Catolic, nr. 2/2001. Din traduceri: Conciliul Vatican II – Constituţii, Decrete, Declaraţii (în colaborare cu Francisca Băltăceanu), Ed. ARCB, 1990, 1999; A. Scrima, Comentariu la Evanghelia după Ioan, cap. 1–17, tr. din arabă, Ed. Humanitas, 2008; Pierre Claverie, Mic tratat despre întâlnire şi dialog, Ed. Humanitas, 2015; Brant Pitre, Misterul Cinei de pe urmă: Isus și rădăcinile iudaice ale Euharistiei, tr. din engleză, Ed. Humanitas, 2016; Henri J.M. Nouwen, Fiul risipitor: Povestea unei întoarceri acasă, tr. din engleză, Ed. Humanitas, 2017; Michel Remaud, Creștini în fața lui Israel: Slujitor al lui Dumnezeu, tr. din franceză, Ed. Galaxia Gutenberg, 2018.

Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu au colaborat la următoarele proiecte de traducere şi editare a textelor biblice: Psalmii, Ed. ARCB, 1993, tr. din ebraică; Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu (Ed. ARCB, 1996), Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan (Ed. ARCB, 2002), tr. din greacă, introducere şi note; Septuaginta, proiect NEC, Ed. Polirom, 2004–2011, membre în comitetul de coordonare şi revizie al întregii lucrări şi contribuţii în: vol. I – introducere, cap. „Relaţii între Septuaginta şi textul masoretic", vol. IV.1 – Psalmii (tr. din greacă, introducere, note, bibliografie), vol. VI.1 – Cartea lui Isaia (introducere), Cartea lui Ieremia, Baruch, Plângeri, Scrisoarea lui Ieremia (tr. din greacă, note, bibliografie); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (Ed. Humanitas, 2013), traducere din ebraică, aramaică şi greacă veche, note şi comentarii; Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (Ed. Humanitas, 2015), traducere din ebraică și greacă veche, note și comentarii; Biblia după textul ebraic, vol. 1: Geneza, vol. 2: Exodul. Leviticul (Ed. Humanitas, 2017, 2019), îngrijire de ediție, traducere, studii introductive și note (în colaborare).

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia