Închide Close

Editura Humanitas

Dinu Pillat, Ion Barbu. Micromonografie

„Dinu Pillat a moştenit în largă măsură disponibilitatea intelectuală a lui Ion Pillat, largheţea sa de spirit care-i îngăduie, dincolo de obsesii şi fanatisme, să îmbrăţişeze o mare varietate de formule poetice. O curiozitate rasată, domoală, oarecum protocolară, care se fereşte de «originalitatea» acuzată ca de o aventură dizgraţioasă. O notă de chibzuinţă seniorială, de aristocratic echilibru intră în componenţa unei atari atitudini întemeiate pe livresc, pe documentul produs cu hărnicie, cu voie bună şi cu o ireproşabilă civilitate. E o curiozitate de gentilom care nu încalcă anume limite, nu fraternizează şi ocoleşte polemica gesticulară, zgomotoasă, satisfăcându-se în surprinderea pitorescului, plantat între o admiraţie de bun-gust şi o uşoară ironie.“ (Gheorghe GRIGURCU)

„Meritul cărţii despre Ion Barbu este de a face din dificilul poet al Jocului secund un autor aproape accesibil... Cititorul comun se poate declara satisfăcut că a înţeles ceea ce părea de neînţeles. Dar un cititor mai perspicace va observa că spulberarea misterului poeziei e numai aparentă şi că dificultăţile reîncep de la cel dintâi vers.“ (Nicolae MANOLESCU)

„Nici o propoziţie din cele scrise de Dinu Pillat nu poate fi respinsă de vreun exeget al lui Ion Barbu, iar ansamblul caracterizărilor oferite de el se sintetizează într-un foarte pregnant portret intelectual al autorului. Alături de cartea lui Tudor Vianu, a cărei replică modernă este, cea a lui Dinu Pillat constituie o lectură critică obligatorie pentru oricine încearcă să se iniţieze în universul barbian. De aici încolo, libertatea interpretărilor originale aparţine oricui, dar limitele acestei libertăţi sunt trasate în aceste exegeze, clasice nu numai prin formulările pe care le conţin, ci şi în sensul etimologic al cuvântului, «de recomandat studierii în clasă».“ (Roxana SORESCU)

„Meritul principal al lucrării ni se pare acela de a fi reuşit să prindă, în spaţiul restrâns al unei micromonografii, întreaga personalitate a lui Ion Barbu... Dinu Pillat domină autoritar subiectul şi atunci când se referă la omul Ion Barbu (aducând cu acest prilej material faptic inedit), cât şi atunci când are în vedere creaţia.“ (Liviu GRĂSOIU)

„De ce această opţiune pentru opera şi personalitatea lui Ion Barbu? Încercăm un răspuns având ca punct de sprijin o teză din monografia lui Tudor Vianu despre Ion Barbu. Criticul disociază la un moment dat între scriitorii a căror operă este caracterizată prin unitate, printr-o dezvoltare uniliniară (ceea ce ar ţine de o atitudine raţională, care este în esenţa ei «electivă şi constructivă») – în această categorie ar intra... Ion Pillat – şi spiritele orientate spre o multiplicitate de direcţii, spiritele contradictorii şi dilematice, din categoria «abjuratorilor şi convertiţilor», a celor «care se nasc a doua oară», precum Paul pe drumul Damascului, structurile caracterizate prin plurivocitate – în această categorie intrând, bineînţeles, Ion Barbu. Să fie Dinu Pillat sedus de astfel de structuri plurivoce? Proza, dar şi critica sa ne pot oferi un răspuns afirmativ la această întrebare...“ (George ARDELEANU)

Prezenta ediţie, a treia, a micromonografiei Ion Barbu, apărută iniţial în 1969, reia ediţia din 1982 (revăzută de autor până în 1975) şi cuprinde, în plus, o Addenda cu pagini de corespondenţă şi un Dosar de referinţe critice.

Despre Dinu Pillat

DINU PILLAT, fiul poetului Ion Pillat şi al pictoriţei Maria Pillat-Brateş, s-a născut pe 19 noiembrie 1921 la Bucureşti. A făcut clasele primare şi secundare la Liceul Spiru Haret din Bucureşti, debutând cu proze lirice şi critică literară în paginile revistei şcolii, Vlăstarul. Între 1940 şi 1944 a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, unde a cunoscut-o pe viitoarea lui soţie, Cornelia (Nelli) Filipescu. După absolvirea facultăţii a devenit asistentul profesorului G. Călinescu la Catedra de istorie a literaturii române moderne. Şi-a susţinut teza de doctorat, sub îndrumarea lui G. Călinescu, în 1947, cu studiile Romanul de senzaţie în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi Contribuţiuni la biografia lui Ion Pillat. În acelaşi an, în urma unei restructurări pe criterii politice, a fost îndepărtat de la catedră. Între 1950 şi 1956 a lucrat pe un post de casier şi apoi de pontator la cooperativa de praf de sânge „Muntenia". În toamna lui 1956, G. Călinescu a reuşit să-l aducă la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, al cărui director devenise, pe un post de cercetător. Arestat de Securitate în primăvara lui 1959, este anchetat şi inculpat în aşa-numitul „proces al intelectualilor", în „lotul Noica-Pillat"; i se dă o condamnare de 25 de ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică pentru „crima de uneltire împotriva ordinii sociale", unul dintre principalele capete de acuzare fiind romanul Aşteptând ceasul de apoi, scris în 1948 şi dat ulterior spre lectură unor cunoscuţi, inculpaţi şi ei în proces. Eliberat din închisoare în 1964, în urma amnistiei generale a deţinuţilor politici, e reîncadrat în acelaşi an la institutul condus de G. Călinescu. În 1975, în urma unei noi restructurări pe criterii politice, este dat afară şi retrogradat pe un post de documentarist la Biblioteca Centrală Universitară. Bolnav de cancer, moare pe 5 decembrie 1975.

Scrieri publicate. Romane: Tinereţe ciudată (Ed. Modernă, Bucureşti, 1943), Moartea cotidiană (Ed. Vatra, Bucureşti, 1946); aceste două romane, împreună cu Jurnalul unui adolescent, au apărut ulterior într-un singur volum, sub titlul Tinereţe ciudată (Ed. Minerva, Bucureşti, 1984), iar apoi sub titlul Tinereţe ciudată şi alte scrieri (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011); Aşteptând ceasul de apoi (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2010). Studii şi monografii: Mozaic istorico-literar (EPL, Bucureşti, 1969; ed. a II-a, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971), Ion Barbu (Ed. Tineretului, Bucureşti, 1969), Dostoievski în conştiinţa literară românească (Cartea Românească, Bucureşti, 1976), Itinerarii istorico-literare, ed. de George Muntean (Ed. Minerva, Bucureşti, 1978); ultima lucrare a apărut ulterior într-o ediţie adăugită, sub titlul Spectacolul rezonanţei. Eseuri, evocări, sinteze, ed. de Monica Pillat şi George Ardeleanu (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012).

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Ion Barbu. Micromonografie
 • An apariție: 2014
 • Ediție: I
 • Pagini: 231
 • Format: 13x20 cm
 • ISBN: 978-973-50-4651-4
 • Colecție: Seria de autor Dinu Pillat
 • Domeniu: Critică și istorie literară
 • Autor: Dinu Pillat
 • Ediţie îngrijită de: Monica Pillat, George Ardeleanu
 • Prefaţă: George Ardeleanu

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact