Închide Close

Autori

Ion Toma

Ion Toma

ION TOMA (n. 24 decembrie 1947, Vârvoru de Jos, Dolj) desfăşoară o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul lingvisticii. Obţine doctoratul în litere la Institutul de Ştiinţe Etnologice şi Dialectologice în 1980. Este cercetător ştiinţific la Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova (1971–1975), arhivist la Arhivele Statului din Craiova (1975–1976), asistent universitar (1976), lector (1990), conferenţiar (1991), iar apoi, din 1994, profesor la Catedra de limba română a Universităţii din Craiova. În 1994–1995 este lector de limba şi literatura română la Universitatea din Skopje. În 1997–1998 este profesor la Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliţie Bucureşti. Din 2007 este profesor şi rector la Institutul Teologic Adventist din Cernica, Ilfov. Publică peste o sută de articole în reviste de specialitate (Studii şi cercetări lingvistice, Limba română, Cercetări lingvistice, Anuar de lingvistică şi istorie literară, Philologica, Analele Universităţii din Craiova, Studii şi Cercetări de Onomastică, Studii de Onomastică şi Lexicologie) şi publicaţii de informare culturală generală, precum şi nouăsprezece cărţi (singur sau în colaborare). Obţine Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române pentru lucrarea colectivă Enciclopedia limbilor romanice.

Cărţi: Enciclopedia limbilor romanice (lucrare colectivă), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989; Enciclopedia limbii române (lucrare colectivă), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003; Limba română contemporană. Privire generală, Editura Niculescu, Bucureşti 1996, ediţia a II-a, 2000; Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (lucrare colectivă), vol. I–III, Editura Universitaria, Craiova, 1993–2002. Articole: „Despre clasificarea numelor de locuri“, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, XXIX, 1983–1984, A., pp. 321–335; „Despre tautologiile toponimice“, în SCL, XXXIV, 1983, nr. 6, pp. 498–502; „Despre aplicarea statisticii în toponimie“, în SCL, XXV, 1984, nr. 3, pp. 169–180; „«Etimologia de grup» în toponimie“, în LR, XXXIX, 1990, nr. 5–6, pp. 447–451; „Factori extralingvistici favorizanţi în procesul de toponimizare“, în CL, XXXVIII, 1993, nr. 1–2, pp. 255–259; Citat de şase ori în lucrarea de referinţă Lexicon der Romanistischen Linguistik, vol. III, Niemayer, Tübingen, 1989.

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia