Închide Close

Editura Humanitas

Ion Toma, 101 nume de locuri

În colecția Viaţa cuvintelor

Volumul profesorului Ion Toma conţine o cercetare minuţioasă cu privire la geneza, „vieţuirea” şi „moartea” anumitor denumiri geografice. Aflăm din această carte prin ce se deosebesc numele de locuri de alte nume proprii, cum arată tipologia numelor de locuri româneşti, ce se înţelege prin normare lingvistică şi standardizare geografică. În afara numelor de largă întrebuinţare (Ardeal, Bucovina, Moldova, Carpaţi, Mureş, Olt, Timiş etc.), 101 nume de locuri ne ajută să aflăm cum au apărut în câmpul limbii române o serie de denumiri geografice mai puţin cunoscute (Ampoi, Sălbăgel, Cârlibaba, Vârciorova etc.). Renumit sau nu, fiecare dintre aceste nume este un martor viu şi discret al istoriei noastre, având în spatele lui o poveste, o legendă sau o întâmplare.

 

Despre Ion Toma

ION TOMA (n. 24 decembrie 1947, Vârvoru de Jos, Dolj) desfăşoară o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul lingvisticii. Obţine doctoratul în litere la Institutul de Ştiinţe Etnologice şi Dialectologice în 1980. Este cercetător ştiinţific la Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova (1971–1975), arhivist la Arhivele Statului din Craiova (1975–1976), asistent universitar (1976), lector (1990), conferenţiar (1991), iar apoi, din 1994, profesor la Catedra de limba română a Universităţii din Craiova. În 1994–1995 este lector de limba şi literatura română la Universitatea din Skopje. În 1997–1998 este profesor la Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliţie Bucureşti. Din 2007 este profesor şi rector la Institutul Teologic Adventist din Cernica, Ilfov. Publică peste o sută de articole în reviste de specialitate (Studii şi cercetări lingvistice, Limba română, Cercetări lingvistice, Anuar de lingvistică şi istorie literară, Philologica, Analele Universităţii din Craiova, Studii şi Cercetări de Onomastică, Studii de Onomastică şi Lexicologie) şi publicaţii de informare culturală generală, precum şi nouăsprezece cărţi (singur sau în colaborare). Obţine Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române pentru lucrarea colectivă Enciclopedia limbilor romanice.

Cărţi: Enciclopedia limbilor romanice (lucrare colectivă), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989; Enciclopedia limbii române (lucrare colectivă), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003; Limba română contemporană. Privire generală, Editura Niculescu, Bucureşti 1996, ediţia a II-a, 2000; Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (lucrare colectivă), vol. I–III, Editura Universitaria, Craiova, 1993–2002. Articole: „Despre clasificarea numelor de locuri“, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, XXIX, 1983–1984, A., pp. 321–335; „Despre tautologiile toponimice“, în SCL, XXXIV, 1983, nr. 6, pp. 498–502; „Despre aplicarea statisticii în toponimie“, în SCL, XXV, 1984, nr. 3, pp. 169–180; „«Etimologia de grup» în toponimie“, în LR, XXXIX, 1990, nr. 5–6, pp. 447–451; „Factori extralingvistici favorizanţi în procesul de toponimizare“, în CL, XXXVIII, 1993, nr. 1–2, pp. 255–259; Citat de şase ori în lucrarea de referinţă Lexicon der Romanistischen Linguistik, vol. III, Niemayer, Tübingen, 1989.

Alte Detalii
  • Categorie: carte
  • Titlu: 101 nume de locuri
  • An apariție: 2015
  • Ediție: I
  • Pagini: 292
  • Format: 13x20 cm
  • ISBN: 978-973-50-4730-6
  • Colecție: Viaţa cuvintelor
  • Autor: Ion Toma

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact