Închide Close

Autori

Péter Várdy

Péter Várdy

PÉTER VÁRDY s-a născut în 1935 la Budapesta. În 1954 și-a început studiile la Facultatea de Inginerie Tehnică din cadrul Universităţii Tehnice din Budapesta. După intervenția sovietică din Ungaria (noiembrie 1956) a părăsit țara și și-a continuat studiile la Universitatea din Delft, unde a absolvit în 1962. Interesat de filozofie, a decis să-și continue studiile la Universitatea din Freiburg i. Br. În 1966 a fost numit lector la Universitatea Tehnică Twente, stabilindu-se astfel definitiv în Olanda, la Enschede. A predat, între 1966 și 1999, istoria filozofiei și filozofia științei dintr-un unghi metafizic neobișnuit: fundamentarea lor în principiul absolut al auto-referinței. Principala sa preocupare a fost să arate importanța constitutivă a auto-referențialității atât în matematică, fizică și tehnologie, cât și în opera unor artiști contemporani ca Magritte, Escher sau Woody Allen. Printre scrierile sale se numără „Some Remarks on the Relationship Between Russell's Vicious-Circle Principle and Russell's Paradox", Dialectica, XXXIII (1979), nr. 1; „Zur Dialektik der Meta mathe matik", în Hegel und die Naturphilosophie, M.J. Petry (ed.), Stuttgart-Bad Cannstatt, 1987; „Das Einstein Po dolsky Rosen Paradoxon und der Begriff der Natur in der Quantenphysik", în Hegel-Jahrbuch 1989, H. Kimmerle e.a. (ed.), Giessen, 1989; „Das Lächerliche und das Absolute. Anmerkungen zu Platons Euthydemos", în Logik, Mathematik und Natur im objektiven Idealismus.Festschrift für Dieter Wandschneider. (Hrsg. von Wolfgang Neuser, Vittorio Hösle unter Mitarbeit von Bernd Braßel.) , Würzburg, Königshausen & Neumann, 2004, Gúny és öncáfolat, avagy a kópé Szókra tész (Tóth Imre emlékének), Pont Kiadó, Budapesta, 2010. Una dintre temele cercetării sale este așa-numita „problemă evreiască" în Ungaria: „The Unfi nished Past - Jewish Rea lities in Postwar Hungary", în The Tragedy of Hungarian Jewry. Essays, Documents, Depositions. In Series: East European Monographs, No. CCVIII, R.L. Braham (ed.), New York, 1986.

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia