Închide Close

Editura Humanitas

Doris Mironescu, Viața lui M. Blecher

Împotriva biografiei

Din categoriile Biografii

În colecția în afara colecţiilor

„Biografia nu lucrează cu mituri, ci mai degrabă le chestionează și le deconstruiește. Cartea de faţă își propune să vorbească despre autorul Întâmplărilor în irealitatea imediată sub pretextul unei biografii critice, informată cu toate precauţiile și anxietăţile acumulate în domeniu în ultimii 50 de ani. Este prima biografie dedicată lui Blecher, contribuind astfel, inevitabil, la canonizarea galopantă de care acest autor se bucură în ultimele decenii. Chiar dacă narațiunea este instrumentul by default al biografului, ea nu țintește coerența romanescă. Am urmărit contrastele între «chipurile» scriitorului, așa cum apar ele în documente personale, în amintirile martorilor sau în lecturile altor biografi, cu delimitarea faptelor nude faţă de construcția imaginară și imagologică. Am subliniat, de fiecare dată când am avut ocazia, relația ambivalentă dintre ce trăiește Blecher și ce scrie el, de exemplu reflexiile unei povești de dragoste în poemele dedicate iubitei. Am urmărit etapele formării intelectuale, ale limpezirii lecturilor și ale adeziunilor ideologice ale scriitorului, fără a căuta să introduc certitudini acolo unde nu e loc decât pentru supoziție, dar totodată fără să ignor detaliul sugestiv. Citind astfel parcursul scriitoricesc al lui Blecher, putem vedea în opera blecheriană un mod de a învinge, nu pentru că autorul și-a uitat astfel suferinţele concrete atâta timp cât a scris-o, ci pentru că a căutat să depășească aceste suferinţe, supunându-le unei «lecturi» creatoare, dătătoare de sens.“ (Doris Mironescu)

„În vârstă de 24 ani. Trăiește. Trăiește lângă mare, la soare, se preumblă prin nostalgicele curți ale oamenilor și pe trotuarele linse curat de praf. Zărește o fată, un câine sau o scoică: privește; nu știe; nu înțelege; conturul visului îi alunecă direct prin mâini, în plină și absurdă realitate. Vârtejurile lui nu pot fi închise într-un saltar iar corăbiile lui pornesc fără să se adune. În vidul celor patru albi pereți își sculptează corpul divers. Halucinant de exact, există. Viața lui e precisă pentru că se petrece așa. Scrie întâi sub piele apoi transcrie pe hârtie.“ (M. Blecher, 1934)

„Cred că trecerea lui M. Blecher prin viaţă are o semnificaţie deosebită în ordinea morală a lumii. În existenţa lui, care e un sfâșietor act de martiraj, cred că stă închisă una dintre cele mai patetice şi mai zguduitoare biografii ale timpului. O biografie cu elemente universale, valabilă pentru orice om, din orice parte a lumii.“ (Geo Bogza, 1938)

Ilustraţia copertei: Egon Schiele, Selbstbildnis mit Lampionfrüchten (Autoportret cu Physalis), 1912 (detaliu)

 

Despre Doris Mironescu

DORIS MIRONESCU este critic literar, lector la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi şi cercetător la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“. În 2010 a obţinut titlul de doctor în filologie. A publicat Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei (2011 – premiul „Titu Maiorescu“ al Academiei Române, premiul USR Iaşi şi premiul revistei Ateneu) şi Un secol al memoriei. Literatură şi conştiinţă comunitară în epoca romantică (2016 – premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România). A realizat ediţia critică M. Blecher, Opere, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2017, şi, în colaborare cu Samuel Tastet, ediţia M. Blecher, Œuvres complètes, I, Éditions Maurice Nadeau, Paris, 2015.

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Viața lui M. Blecher
 • Subtitlu: Împotriva biografiei
 • An apariție: 2018
 • Ediție: I
 • Pagini: 264
 • Format: 13x20 cm
 • ISBN: 978-973-50-6017-6
 • Colecție: în afara colecţiilor
 • Domeniu: Biografii
 • Autor: Doris Mironescu

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact