Închide Close

Autori

Mária Pakucs-Willcocks

Mária Pakucs-Willcocks

MÁRIA PAKUCS-WILLCOCKS este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română. Preocupată de istoria orașului Sibiu și de reţelele comerciale construite în jurul acestui important centru urban al Europei de sud-est, cercetătoare în cadrul proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro).
Scrieri: Sibiul veacului al XVI-lea. Buna rânduială a unui oraș transilvănean, Humanitas, București, 2018; Sibiu-Hermannstadt: Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania, Böhlau Verlag, Köln, 2007 (seria Städteforschung, vol. 73). Ediţia primei cărţi a orașului Sibiu: „zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben“. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sachsischen Nationsuniversität (1522–1565), ed. Mária Pakucs-Willcocks, Schiller Verlag, Sibiu/Bonn, 2015.

 

MÁRIA PAKUCS-WILLCOCKS is senior researcher at the Nicolae Iorga Institute of History – Romanian Academy. She is an expert in the history of Sibiu and the commercial networks built around this important urban centre of Southeastern Europe. Researcher in the ERC Project Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro).
Publications: Sibiul veacului al XVI-lea. Buna rânduială a unui oraș transilvănean, Humanitas, Bucharest, 2018; Sibiu-Hermannstadt. Oriental trade in sixteenth century Transylvania, Böhlau Verlag, Cologne, 2007 (series Städteforschung 73).
She edited the first first town protocol book of Sibiu/Hermannstadt: “zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben“. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sächsischen Nationsuniversität (1522–1565), ed. Mária Pakucs-Willcocks, Schiller Verlag, Sibiu/Bonn, 2015.

De acest autor

Evenimente

HUMANITAS 30 DE ANI 1990 — 2020

„Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o șovăială, am fi avut astăzi o altă Românie.”

Lucian Boia