Închide Close
Luxury, Fashion and Other Political Bagatelles in Southeastern Europe, 16th–19th Centuries

Editura Humanitas

Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman, Michał Wasiucionek, Luxury, Fashion and Other Political Bagatelles in Southeastern Europe, 16th–19th Centuries

Din categoriile istorie

În colecția Biblioteca virtuală

EBOOK GRATUIT / PDF > DESCARCĂ

 

Translated into English by Iuliu Raţiu and James Christian Brown

 

„This volume aims to make the results of the project Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (LuxFass), ERC-2014-CoG no. 646489, financed by the European Research Council and hosted by the New Europe College, Bucharest, accessible to wider audiences. For this reason, we have decided to tell stories of people, objects, and places we explored while researching Southeastern Europe in the early modern era. Each of the stories collected here is informed by prolonged inquiry into primary and secondary sources in various libraries, museums, and archives. The academic endeavour of our team members is presented in detail on the project website (http://luxfass.nec.ro/).“ — CONSTANȚA VINTILĂ

Despre Constanța Vintilă

CONSTANȚA VINTILĂ este cercetătoare la Institutul de istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română. Directoarea proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro). Scrieri: Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească (1750–1860), Humanitas, București, 2015; Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi românești (1780–1860), Humanitas, București, 2013; În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Humanitas, București, 2004, reeditare în 2011; tradusă în germană cu titlul Im Schalwar und mit Baschlik. Kirche, Sexualität, Ehe und Scheidung in der Walachei im 18. Jarhundert, Frank & Timmme, Berlin, 2013. Alte scrieri: Dimitrie Foti Merișescu, Tinereţile unui ciocoiaș. Viaţa lui Dimitrie Foti Merișescu de la Colentina, scrisă de el însuși la 1817, ediţie critică, introducere și note de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Humanitas, București, 2019; Focul amorului: despre dragoste și sexualitate în societatea românească (1750–1830), Humanitas, București, 2006; tradusă în germană cu titlul Liebesglut: Liebe und Sexualität in der rumänischen Gesellschaft 1750–1830, Frank & Timme, Berlin, 2011. Coordonatoarea volumelor: Women, Consumption, and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, 17th–19th Centuries, Brill, 2017; From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth–XXth Centuries), Cambridge Scholars Publishing, 2011.

 

CONSTANȚA VINTILĂ is senior researcher at the Nicolae Iorga Institute of History – Romanian Academy. Principal investigator of the ERC project: Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro). Books: Changing Subjects, Moving Objects. Status, Mobility, and Social Transformation in Southeastern Europe, 1700-1850, Brill, Leiden, 2022; Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească (1750–1860), Humanitas, Bucharest, 2015; Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi românești (1780–1860), Humanitas, Bucharest, 2013; În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Humanitas, Bucharest, 2004, second edition in 2011; German translation Im Schalwar und mit Baschlik. Kirche, Sexualität, Ehe und Scheidung in der Walachei im 18. Jahrhundert, Frank & Timme, Berlin, 2013. Other publications: Dimitrie Foti Merișescu, Tinereţile unui ciocoiaș. Viaţa lui Dimitrie Foti Merișescu de la Colentina, scrisă de el însuși la 1817, critical edition, introduction and notes by Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Humanitas, Bucharest, 2019; Focul amorului: despre dragoste și sexualitate în societatea românească (1750–1830), Humanitas, Bucharest, (2006), German translation, Liebesglut: Liebe und Sexualität in der rumänischen Gesellschaft 1750–1830, Frank & Timme, Berlin, 2011. Edited volumes: Women, Consumption, and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, 17th–19th Centuries, Brill, Leiden, 2017; From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth–XXth Centuries), Cambridge Scholars Publishing, 2011.

Despre Giulia Calvi

GIULIA CALVI este profesoară în cadrul Departamentului de Știinţe Istorice și Patrimoniu la Universitatea din Siena, cu specialitatea istorie premodernă. Din 2004 și până în 2012 a fost directorul secţiunii „Gender History in Europe and the World (XVI–XIX)“ din cadrul Departamentului de Istorie și Civilizaţie al Institutului Universitar European din Florenţa. Este cercetătoare în cadrul proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro). Scrieri: Histories of a plague year: The Social and the Imaginary in Baroque Florence, California University Press, 1989; Il contratto morale: madri e figli nella Toscana moderna, Laterza, Roma-Bari, 1994; Barocco al femminile, Laterza, Roma, 1992; La Mujer barroca, Alianza, Madrid, 1995; Le Donne Medici nel sistema europeo delle corti, Polistampa, Florenţa, 2008 (împreună cu Riccardo Spinelli). Ultimele publicaţii se opresc asupra circulaţiei imaginilor, textelor și culturii materiale: Imperial Fashions: Cashmere Shawls between Istanbul, Paris and Milan (Eighteenth and Nineteenth Centuries), în European History Yearbook, vol. 20; Dress and Cultural Difference in Early Modern Europe, ed. By Cornelia Aust, Denise Klein & Thomas Weller, 2019, pp. 159–176; Healing, Translating, Collecting: Doctor Michelangelo Tilli across the Ottoman Empire (1683–1685), în Cromohs, 21 (2017–2018), pp. 55–69; Translating imperial practices, knowledge, and taste across the Mediterranean: Giulio Ferrario and Ignatius Mouradgea d’Ohsson, în Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (ed.), Women, Consumption and the Circulation of Ideas in South-Eas­tern Europe, 17th-19th centuries, Brill, Leiden, 2018, pp. 12–46.

 

GIULIA CALVI is Professor at the Department of Historical Sciences and Heritage at the University of Siena, specialising in premodern history. Senior researcher in the ERC project: Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro).Books: The World in Dress, Cambridge, Cambridge University Press, 2022; Histories of a plague year. The social and the imaginary in Baroque Florence, California University Press, 1989; Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna, Laterza, Roma–Bari, 1994; Barocco al femminile, Laterza, Roma, 1992; La Mujer barroca, Alianza, Madrid, 1995; Le Donne Medici nel sistema europeo delle corti, Polistampa, Florence, 2008 (with Riccardo Spinelli).Her latest publications focus on the circulation of images, texts, and material culture: Imperial Fashions: Cashmere Shawls between Istanbul, Paris and Milan (Eighteenth and Nineteenth Centuries), in “European History Yearbook”, vol. 20; Dress and Cultural Difference in Early Modern Europe, ed. By Cornelia Aust, Denise Klein & Thomas Weller, 2019, pp. 159–176; Healing, Translating, Collecting. Doctor Michelangelo Tilli across the Ottoman Empire (1683–1685), in “Cromohs”, 21 (2017–2018), pp. 55–69; Translating Imperial Practices, Knowledge, and Taste across the Mediterranean. Giulio Ferrario and Ignatius Mouradgea d’Ohsson, in Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (ed.), Women, Consumption and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, 17th-19th centuries, Brill, Leiden, 2018, pp. 12–46.
Despre Mária Pakucs-Willcocks

MÁRIA PAKUCS-WILLCOCKS este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română. Preocupată de istoria orașului Sibiu și de reţelele comerciale construite în jurul acestui important centru urban al Europei de sud-est, cercetătoare în cadrul proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro). Scrieri: Sibiul veacului al XVI-lea. Buna rânduială a unui oraș transilvănean, Humanitas, București, 2018; Sibiu-Hermannstadt: Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania, Böhlau Verlag, Köln, 2007 (seria Städteforschung, vol. 73). Ediţia primei cărţi a orașului Sibiu: „zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben“. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sachsischen Nationsuniversität (1522–1565), ed. Mária Pakucs-Willcocks, Schiller Verlag, Sibiu/Bonn, 2015.

 

MÁRIA PAKUCS-WILLCOCKS is senior researcher at the Nicolae Iorga Institute of History – Romanian Academy. She is an expert in the history of Sibiu and the commercial networks built around this important urban centre of Southeastern Europe. Researcher in the ERC Project Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro). Publications: Sibiul veacului al XVI-lea. Buna rânduială a unui oraș transilvănean, Humanitas, Bucharest, 2018; Sibiu-Hermannstadt. Oriental trade in sixteenth century Transylvania, Böhlau Verlag, Cologne, 2007 (series Städteforschung 73). She edited the first first town protocol book of Sibiu/Hermannstadt: “zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben“. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sächsischen Nationsuniversität (1522–1565), ed. Mária Pakucs-Willcocks, Schiller Verlag, Sibiu/Bonn, 2015.

Despre Nicoleta Roman

NICOLETA ROMAN este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română. Preocupată de istoria socială și economică, istoria femeilor și istoria copiilor din Ţara Românească, în secolele XVIII–XIX, prin prisma bunurilor, a mobilităţii și a culturii materiale asociate lor, subiecte de lucru privite în context sud-est european. Cercetătoare în cadrul proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro). Scrieri: Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine. Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea, Humanitas, București, 2016. Coordonatoarea volumelor Copilăria românească între familie și societate (secolele XVII–XX), Nemira, București, 2015; Orphans and Abandoned Children in European History, Sixteenth to Twentieth Centuries, Routledge, Londra, 2017.

 

NICOLETA ROMAN is senior researcher at the Nicolae Iorga Institute of History – Romanian Academy. Her main research interests are social and economic history, gender and history of women, and childhood studies in (pre)modern Romania and Southeastern Europe, in terms of goods, mobility, and the material culture associated with them. Member in the editing team of the series on foreign travellers about the Romanian countries in the nineteenth century, edited by the Romanian Academy (2007–2020). Researcher and Scientific Assistant in the ERC Project Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro). After the end of ERC project, since 2020, she is the national coordinator for Romania in the European COST action Women on the Move. She is the author of Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine. Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea, Humanitas, Bucharest, 2016, and the editor of: ”Children, Youth, Material Culture, and Clothing in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Southeastern Europe and Beyond: Discourses, Practices, and Imperial Connections”, special issue of the Journal of the History of Childhood and Youth, Spring 2022, 15:2; Copilăria românească între familie și societate (secolele XVII–XX), Editura Nemira, Bucharest, 2015; Orphans and Abandoned Children in European History, Sixteenth to Twentieth Centuries, Routledge, London, 2017.

Despre Michał Wasiucionek

MICHAŁ WASIUCIONEK este cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română. Preocupat de teoria reţelelor, patronaj, clientelism și comunităţile periferice în sud-estul Europei, secolul al XVII-lea, cu un interes aparte pentru ţările române, Imperiul Otoman și spaţiul polono-lituanian. Cercetător în cadrul proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro). Scrieri: The Ottomans and Eastern Europe: Borders and Political Patronage in the Early Modern World, Tauris, London–New York, 2019.

 

MICHAŁ WASIUCIONEK is a researcher at the Nicolae Iorga Institute of History – Romanian Academy. His research interests include network theory, patronage, clientelism and peripheral communities in Southeastern Europe and the seventeenth century with a special interest in the Romanian countries, the Ottoman Empire, and the Polish-Lithuanian area. Researcher in the ERC Project: Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro). He is the author of The Ottomans and Eastern Europe. Borders and Political Patronage in the Early Modern World, Tauris, London–New York, 2019.

Alte Detalii
  • Categorie: ebook
  • Titlu: Luxury, Fashion and Other Political Bagatelles in Southeastern Europe, 16th–19th Centuries
  • An apariție: 2022
  • Format: PDF
  • ISBN: 978-973-50-7731-0
  • Colecție: Biblioteca virtuală
  • Domeniu: istorie
  • Autor: Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman, Michał Wasiucionek

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact