Închide Close
Sibiul veacului al XVI-lea

Editura Humanitas

Mária Pakucs-Willcocks, Sibiul veacului al XVI-lea

Rânduirea unui oraș transilvănean

Din categoriile istorie

În colecția Societate & civilizaţie

„Cartea Máriei Pakucs-Willcocks oferă, printr-o analiză minuţioasă a documentelor inedite, o radiografie a unui oraş alcătuit diferit de cele din ţările române. De altminteri, acest oraş ne fascinează încă, iar volumul de faţă ne poartă într-o călătorie în lumea aparte a burgurilor transilvãnene. Cititorul este invitat să pătrundă în viaţa de zi cu zi a sibienilor şi să exploreze fiecare eşalon social şi politic: familia, vecinătăţile, breslele, şcoala, Biserica, Sfatul, Cetatea. Ordinea şi disciplina sunt valorile care au guvernat Sibiul premodern şi au dus la construirea unui ideal care a ghidat toate acţiunile politice: acela al unei comunităţi bine ordonate. Pentru atingerea acestui ideal, oraşul a fabricat o serie de reguli de bună purtare, adresate tuturor. Autoarea oferă nu numai o analiză a acestor reguli, ci şi a modului în care ele au ajuns să se aplice în mod practic, cu detalii despre reacţia comunităţii la orice încercare de transgresare a «moralităţii» impuse. Citind această carte, am descoperit o lume preocupată de «binele comun», de «buna înţelegere», dar şi obsedată de ordine şi moralitate, aşa cum n-am întâlnit pe uliţele târgurilor moldo-valahe. Am descoperit personaje pitoreşti, cum este, de exemplu, judele regal Albert Huet, autor al unor captivante însemnări autobiografice şi organizator al unor festivaluri care ne arată Piaţa Mare a Sibiului cuprinsă de forfotă medievală. Fiecare pagină ne aduce mai aproape un oraş cunoscut, de mulţi dintre noi, doar prin vestigiile arhitectonice ale prezentului, şi mai puţin prin istoria pasionantă care le-a dat naştere.“ (CONSTANŢA VINTILĂ-GHIŢULESCU)

Ilustraţia copertei: Radu Oltean, reconstituire a Pieței Huet din Sibiu la anul 1520

Despre Mária Pakucs-Willcocks

MÁRIA PAKUCS-WILLCOCKS este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română. Preocupată de istoria orașului Sibiu și de reţelele comerciale construite în jurul acestui important centru urban al Europei de sud-est, cercetătoare în cadrul proiectului european „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“ (http://luxfass.nec.ro). Scrieri: Sibiul veacului al XVI-lea. Buna rânduială a unui oraș transilvănean, Humanitas, București, 2018; Sibiu-Hermannstadt: Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania, Böhlau Verlag, Köln, 2007 (seria Städteforschung, vol. 73). Ediţia primei cărţi a orașului Sibiu: „zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben“. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sachsischen Nationsuniversität (1522–1565), ed. Mária Pakucs-Willcocks, Schiller Verlag, Sibiu/Bonn, 2015.

 

MÁRIA PAKUCS-WILLCOCKS is senior researcher at the Nicolae Iorga Institute of History – Romanian Academy. She is an expert in the history of Sibiu and the commercial networks built around this important urban centre of Southeastern Europe. Researcher in the ERC Project Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (http://luxfass.nec.ro). Publications: Sibiul veacului al XVI-lea. Buna rânduială a unui oraș transilvănean, Humanitas, Bucharest, 2018; Sibiu-Hermannstadt. Oriental trade in sixteenth century Transylvania, Böhlau Verlag, Cologne, 2007 (series Städteforschung 73). She edited the first first town protocol book of Sibiu/Hermannstadt: “zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben“. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sächsischen Nationsuniversität (1522–1565), ed. Mária Pakucs-Willcocks, Schiller Verlag, Sibiu/Bonn, 2015.

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Sibiul veacului al XVI-lea
 • Subtitlu: Rânduirea unui oraș transilvănean
 • An apariție: 2018
 • Ediție: I
 • Pagini: 288
 • Format: 13x20 cm
 • ISBN: 978-973-50-6096-1
 • Colecție: Societate & civilizaţie
 • Domeniu: istorie
 • Autor: Mária Pakucs-Willcocks

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact