Închide Close

Editura Humanitas

Grigore Lăcusteanu, Amintirile colonelului Lăcusteanu

Text integral, editat după manuscris, cu o introducere de Ion Filitti, note de Radu Crutzescu şi un comentariu istoric de Ioan C. Filitti

Din categoriile istorie, memorialistică & diaristică

În colecția Seria Vintage

„Român verde, conservator, rusofil, de temperament sanguin-coleric – acesta pare a fi, după propria-i mărturisire, ofiţerul de carieră Grigore Lăcusteanu. Se numără printre puţinii care simt nevoia să aştearnă pe hârtie gânduri despre sine, despre familie ori despre lumea în care trăiesc. Vălmăşagul de la 1848, acel «furnicar de crai» în care «toţi am greşit, toţi am suferit», căci «au fost o zăpăcire obştească», are în persoana memorialistului un cronicar atipic. Aflat în mijlocul evenimentelor, silit să fie mereu la pândă, «iute şi violent», Grigore Lăcusteanu trăieşte intens întâmplările de familie şi deopotrivă pe cele din jur. Notele sale, în mare parte subiective, ca orice elaborat de factură memorialistică, vin în răspăr cu istoriografia comunistă care s-a insinuat în societatea noastră vreme de mai multe decenii. De aici şi curiozitatea noastră îndreptăţită de a asculta et altera pars. Potrivnic statornic al «golanilor» şi convins că doar Dumnezeu, «cu ajutorul blagoslovitei Rusii, poate salva România», Grigore Lăcusteanu, ca ofiţer, e amestecat în revoluţie – pentru a o reprima –, e arestat, scapă şi e gata să se pună în slujba invadatorilor ruşi şi turci. Ceea ce şi face. Până atunci însă urmăreşte cu acuitate evenimentele, restituindu-ni-le cu condeiul unui libretist de operetă.“ (Ion FILITTI)

În anul 1847 se coaliza dăscăleţii, advocaţii şi ciocoii rapace, aspirând la o răsturnare generală a ţării, cu scop de a se urca peste ruinele boierilor şi celor avuţi. Pe de altă parte ex-domnul Alexandru Ghica, prin feciorii de boieri (care era clasa cea mai inteligentă în aparenţă) şi prin bani, având de instrumente pe fraţii Goleşti, Nicolae şi Ştefan, uneltea răsturnarea lui Vodă Bibescu, cu scop de a reveni pe tronul României. Ruşii iarăşi, nu numai că nu le displăcea, ba încă în anul 1848 în luna lui mai au trimis pe generalul Duhamel ca să-i dea mai multă impulsie, cu scop – ca vecină – să ia de pretext că la porţile ei s-au aprins un rezbel civil şi cu acest chip să poată intra în ţară să deschiză chestia Orientului… Vodă Bibescu, din parte-i, se adormea de iluziile care îi procurau golanii, că urzesc o revoluţie cu Moldova şi cu Transilvania şi să-l proclame de împărat al Daciei. Fie politica exterioară, fie slăbiciune sau inerţie, nu lua măsuri coercitive.

 

Despre Grigore Lăcusteanu

GRIGORE LĂCUSTEANU s-a născut în 1813, într-o familie veche din Oltenia. Boier de rangul al doilea, primeşte o educaţie aleasă cu profesori particulari şi dobândeşte cunoştinţe solide de latină, greacă, germană, rusă şi franceză. La 17 ani este primit în armată cu gradul de sublocotenent. Este unul dintre primii ofiţeri de carieră din armata română nou-înfiinţată (1830). Avansează rapid până la gradul de maior, dar primeşte numirea de polcovnic (colonel) abia cu câteva zile înainte de pensionare. După ce părăseşte armata devine preşedinte al Consiliului Ostăşesc în timpul domniei lui Cuza şi, între 1865 şi 1870, senator al districtului Vlaşca. Se stinge din viaţă în 1883. Caietele colonelului Lăcusteanu au fost descoperite şi publicate de nepotul său Radu Crutzescu, în perioada interbelică, dând naştere uneia dintre polemicile celebre ale istoriei literaturii române; Camil Petrescu pune Amintirile colonelului Lăcusteanu pe aceeaşi treaptă cu Scrisorile lui I. Ghica sau cu Ciocoii vechi şi noi ai lui N. Filimon, iar G. Călinescu afirmă că, deşi pentru istoric „valoarea operei stă în elementul psihologic“, pentru cititorul obişnuit textul are o „savoare inimitabilă“ datorită naturaleţei exprimării şi pitorescului evocării. Duşman înverşunat al revoluţiei „crailor“, „desculţilor“ şi „vagabonţilor“ de la 1848, Grigore Lăcusteanu relatează evenimentele dintr-o perspectivă reacţionară şi rusofilă, în răspăr cu avânturile progresiste ale bonjuriştilor – o perspectivă acum necunoscută, însă reprezentativă pentru nu puţini dintre membrii elitelor vremii.

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Amintirile colonelului Lăcusteanu
 • Subtitlu: Text integral, editat după manuscris, cu o introducere de Ion Filitti, note de Radu Crutzescu şi un comentariu istoric de Ioan C. Filitti
 • An apariție: 2015
 • Ediție: I
 • Pagini: 328
 • Format: 13x20 cm
 • ISBN: 978-973-50-4983-6
 • Colecție: Seria Vintage
 • Domeniu: istorie, memorialistică & diaristică
 • Autor: Grigore Lăcusteanu
 • Introducere: Ion Filitti

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact