Închide Close

Editura Humanitas

Dinu Pillat, Dostoievski în conștiinţa literară românească

Din categoriile eseistică

În colecția Seria de autor Dinu Pillat

Această a doua ediție a eseului Dostoievski în conștiinţa literară românească, prefațată de George Ardeleanu, cuprinde în plus față de ediția apărută în 1976 o addenda cu texte legate de proiectul Dostoievski al autorului, un dosar de referințe critice, bibliografia receptării lui Dostoievski în România, bibliografia scrierilor lui Dinu Pillat și cea a scrierilor despre Dinu Pillat. Volumul de față încheie seria de autor îngrijită de Monica Pillat și George Ardeleanu, publicată de Editura Humanitas în perioada 2010−2015.

„Destinul românesc al operei lui Dostoievski face obiectul nu numai al unei lucrări ştiinţifice de extremă probitate, dar şi al unui veritabil şi (aş zice) captivant roman al «ideii» dostoievskiene. Personajele acestui roman se numesc Duiliu Zamfirescu, N. Iorga, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, M. Sebastian, N. Crainic, Dan Petraşincu, M. Eliade, Paul Zarifopol, G. Călinescu, Tudor Vianu… Performanţa lui Dinu Pillat este de a spune pe un ton detaşat, alb — şi cu o aparenţă de cuminţenie —, lucruri pasionante. El izbuteşte, folosind o tehnică a relatării de tip obiectiv, să provoace curiozitatea, servindu-i în doze mici, savant preparate, întâmplări palpitante, uneori de-a dreptul senzaţionale, cum este aceea, de la începutul cărţii, cu privire la „prima menţiune existentă în publicistica română“ în cazul Dostoievski.“ (Lucian RAICU)

„Aşa cum a lăsat-o, neterminată, lucrarea de faţă nu e mai puţin o operă închegată şi solidă, scrupulos pusă la punct, conducând pas cu pas cercetarea pe firul ei istoric până în actualitate. Ca specimen de cercetare ştiinţifică, ea este exemplară prin stricteţea metodei şi prin atitudinea faţă de subiect, care dau stilului lui Dinu Pillat o precizie cvasimatematică şi un ton de aparentă neutralitate, funcţional, interzicându-şi orice efuziune şi disimulându-şi cu extremă grijă participarea personală şi sarcina afectivă (de altfel, de sursă totdeauna pur intelectuală). În stilul acesta de inventar sau de raport, pe care Dinu Pillat l-a adoptat foarte curând, anume de la romanul său Moartea cotidiană din 1945, există o foarte discretă, dar nu mai puţin profundă notă participativă fie de umor detaşat, de amuzament al constatării, fie de simţ al dramaticului, atribute ale unei lucidităţi niciodată tulburate.“ (Al. PALEOLOGU)

„Să ne înţelegem: Dinu Pillat nu repudiază modelul francez şi cu atât mai puţin romanul proustian (dovadă nu puţine dintre textele sale). Ceea ce-l nedumereşte pe Dinu Pillat este exclusivismul modelului francez şi, în general, occidental. El încearcă să deconstruiască implicit prejudecata clivajului Est-Vest, roman occidental—roman rusesc (cu complexele de superioritate sau de inferioritate aferente), pledând pentru un model cultural care să încorporeze cele două Europe. Altfel spus, pentru un europenism integrator. Este, cred, şi proiectul ideologic (deocamdată in nuce) care va sta la baza volumului Dostoievski în conştiinţa literară românească.“ (George ARDELEANU)

Despre Dinu Pillat

DINU PILLAT, fiul poetului Ion Pillat şi al pictoriţei Maria Pillat-Brateş, s-a născut pe 19 noiembrie 1921 la Bucureşti. A făcut clasele primare şi secundare la Liceul Spiru Haret din Bucureşti, debutând cu proze lirice şi critică literară în paginile revistei şcolii, Vlăstarul. Între 1940 şi 1944 a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, unde a cunoscut-o pe viitoarea lui soţie, Cornelia (Nelli) Filipescu. După absolvirea facultăţii a devenit asistentul profesorului G. Călinescu la Catedra de istorie a literaturii române moderne. Şi-a susţinut teza de doctorat, sub îndrumarea lui G. Călinescu, în 1947, cu studiile Romanul de senzaţie în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi Contribuţiuni la biografia lui Ion Pillat. În acelaşi an, în urma unei restructurări pe criterii politice, a fost îndepărtat de la catedră. Între 1950 şi 1956 a lucrat pe un post de casier şi apoi de pontator la cooperativa de praf de sânge „Muntenia". În toamna lui 1956, G. Călinescu a reuşit să-l aducă la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, al cărui director devenise, pe un post de cercetător. Arestat de Securitate în primăvara lui 1959, este anchetat şi inculpat în aşa-numitul „proces al intelectualilor", în „lotul Noica-Pillat"; i se dă o condamnare de 25 de ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică pentru „crima de uneltire împotriva ordinii sociale", unul dintre principalele capete de acuzare fiind romanul Aşteptând ceasul de apoi, scris în 1948 şi dat ulterior spre lectură unor cunoscuţi, inculpaţi şi ei în proces. Eliberat din închisoare în 1964, în urma amnistiei generale a deţinuţilor politici, e reîncadrat în acelaşi an la institutul condus de G. Călinescu. În 1975, în urma unei noi restructurări pe criterii politice, este dat afară şi retrogradat pe un post de documentarist la Biblioteca Centrală Universitară. Bolnav de cancer, moare pe 5 decembrie 1975.

Scrieri publicate. Romane: Tinereţe ciudată (Ed. Modernă, Bucureşti, 1943), Moartea cotidiană (Ed. Vatra, Bucureşti, 1946); aceste două romane, împreună cu Jurnalul unui adolescent, au apărut ulterior într-un singur volum, sub titlul Tinereţe ciudată (Ed. Minerva, Bucureşti, 1984), iar apoi sub titlul Tinereţe ciudată şi alte scrieri (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011); Aşteptând ceasul de apoi (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2010). Studii şi monografii: Mozaic istorico-literar (EPL, Bucureşti, 1969; ed. a II-a, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971), Ion Barbu (Ed. Tineretului, Bucureşti, 1969), Dostoievski în conştiinţa literară românească (Cartea Românească, Bucureşti, 1976), Itinerarii istorico-literare, ed. de George Muntean (Ed. Minerva, Bucureşti, 1978); ultima lucrare a apărut ulterior într-o ediţie adăugită, sub titlul Spectacolul rezonanţei. Eseuri, evocări, sinteze, ed. de Monica Pillat şi George Ardeleanu (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012).

 

Dinu Pillat în 1942, fotografie din Arhiva Monica Pillat

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Dostoievski în conștiinţa literară românească
 • An apariție: 2015
 • Pagini: 264
 • Format: 13x20 cm
 • ISBN: 978-973-50-5050-4
 • Colecție: Seria de autor Dinu Pillat
 • Domeniu: eseistică
 • Autor: Dinu Pillat
 • Ediţie îngrijită de: Monica Pillat, George Ardeleanu
 • Postfaţă: Alexandru Paleologu
 • Prefaţă: George Ardeleanu

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact