Închide Close

Editura Humanitas

R.G. Collingwood, Eseu despre metoda filozofică

Din categoriile eseistică, filozofie

În colecția Biblioteca virtuală

EBOOK GRATUIT / PDF > DESCARCĂ

 

Lucrarea lui R.G. Collingwood reprezintă unul dintre cele mai importante tratate de metafilozofie apărute în prima jumătate a secolului XX, într-o epocă în care filozofia se găsea într-o stare de descumpănire – exprimată cel mai concret de atacurile pozitivismului logic la adresa principiilor sale şi a domeniului său de aplicabilitate. Cu o eleganţă aparte a scriiturii, autorul expune raţiunile pentru care filozofia constituie o disciplină autonomă, cu o metodă deosebită şi o tematică diferită de cele ale ştiinţelor naturii şi ale ştiinţelor exacte, exprimându-şi speranţa că, prin reconsiderarea problemei metodei sale, filozofia va păşi din nou pe calea progresului.

 

„Configuraţiile verbale ale filozofului sunt construite doar spre a da în vileag gândul pe care-l exprimă şi au valoare nu în sine, ci ca mijloace în vederea acestui scop. Arta prozatorului este o artă care trebuie să se camufleze şi să producă nu un giuvaier de privit pentru propria-i frumuseţe, ci un cristal în ale cărui profunzimi gândirea să poată fi văzută fără distorsiuni sau confuzie; iar scriitorul filozof, el mai cu seamă, imită nu meşteşugul bijutierului, ci pe cel al şlefuitorului de lentile.“ — R.G. COLLINGWOOD

Despre R.G. Collingwood

ROBIN GEORGE COLLINGWOOD (1889–1943) a fost un filozof, istoric şi arheolog britanic, cu importante contribuţii în domeniul esteticii, al metodologiei filozofice şi al filozofiei istoriei. În anii 1950–1960, viziunea sa asupra filozofiei istoriei a fost un element important în cadrul dezbaterii privind natura explicaţiei în cuprinsul ştiinţelor sociale şi posibilitatea ca acestea să fie reduse la explicaţii specifice ştiinţelor naturii. Este totodată autorul unuia dintre cele mai importante tratate de metafilozofie apărute în prima jumătate a secolului XX, Eseu despre metoda filozofică (1933), o valoroasă încercare de a expune raţiunile pentru care filozofia constituie o disciplină autonomă, cu o metodă deosebită şi o tematică diferită de cele ale ştiinţelor naturii şi ale ştiinţelor exacte. Descris adesea drept un reprezentant al idealismului britanic, i se face prin aceasta o nedreptate, căci o astfel de etichetă nu surprinde tipul său aparte de idealism, mai degrabă conceptual decât metafizic. De altfel, în corespondenţa sa cu filozoful Gilbert Ryle, Collingwood respinge explicit eticheta de „idealist“, întrucât nu era un partizan al presupoziţiilor ultraraţionaliste pe baza cărora se structurase idealismul britanic la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. De la mijlocul anilor 1930, s-a lansat într-un dialog constant cu nou-apărutul curent al filozofiei analitice. A atacat ipoteza de tip neoempirist care predomina în etapele timpurii ale filozofiei analitice şi a susţinut o transformare logico-epistemologică a metafizicii, de la o cercetare asupra fiinţei (sau ontologie) la o cercetare a presupoziţiilor absolute sau principiilor euristice care guvernează diferitele forme de investigaţie. Reforma epistemologică pe care Collingwood o aduce în metafizică asigură un rol şi o tematică distincte pentru investigaţia de tip filozofic, ceea ce îl distanţează pe acest gânditor de moda vremii, care fie prezenta o concepţie strict terapeutică asupra filozofiei, fie reducea filozofia la o analiză a limbajului. Principalele lucrări: Religion and Philosophy (1916), Speculum Mentis; or, The Map of Knowledge (1924), Outlines of a Philosophy of Art (1925), An Essay on Philosophical Method (1933), The Principles of Art (1938), An Essay on Metaphysics (1940), The New Leviathan (1942), The Idea of Nature (1945), The Idea of History (1946), Essays in the Philosophy of Art (1964), Essays in the Philosophy of History (1965), Essays in Political Philosophy (1989).

Alte Detalii
  • Categorie: carte
  • Titlu: Eseu despre metoda filozofică
  • An apariție: 2015
  • Format: EPUB/PDF
  • ISBN: 978-973-50-4938-6-X
  • Colecție: Biblioteca virtuală
  • Domeniu: eseistică, filozofie
  • Autor: R.G. Collingwood
  • Traducere: D.G. Stoianovici

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact