Închide Close

Editura Humanitas

Mioriţa Baciu Got, Fața văzută a Lunii

Convorbiri cu Elsa Anca-Bărbuș

Prefață de Mihai Frățilă

 

„Astăzi, când pe mulți nimic nu-i mai poate mira ori indigna, când atâția nu mai cred în nimic și nici nu pricep ce însemnătate au valorile și idealurile, cititorului acestei cărți i se propune exemplul Elsei Anca-Bărbuș. Memoria domniei-sale se dovedește a fi un repozitoriu fără egal prin prospețimea și acuratețea crâmpeielor de istorie personală și colectivă pe care le găzduiește. Cartea aceasta este o istorie trăită – un angajament față de libertatea spiritului și, totodată, un angajament față de propria responsabilitate. Prin viața sa, Elsa Anca-Bărbuș ne vorbește despre tăria credinței și despre faptul că adevărul, indiferent de context, înseamnă putere.“ — MIORIȚA BACIU GOT

 

„Din felul de-a fi al Elsei Anca-Bărbuș învățăm gustul politeții, nostalgia cuviinței și savoarea celor «șapte ani de-acasă», dar cel mai impresionant rămâne faptul că din vorbele ei nu răzbate nici o umbră de resentiment. Nu găsim nimic demodat în forța caracterului și lupta sinelui acestei eroine, în conștiința prețului de sânge pe care l-a plătit și a binelui moral căruia i s-a consacrat de-a lungul existenței sale zbuciumate. Cele două interlocutoare întrețes o carte solară, tihnită, scoțând la lumină un model de om, de partener de dialog împlinit, izbăvit prin lupta cu sinele, inconfundabil și de care, după ce l-ai cunoscut, nu poate decât să-ți fie veșnic dor.“  — MIHAI FRĂȚILĂ, episcop greco-catolic de București

Despre Mioriţa Baciu Got

MIORIȚA BACIU GOT (n. 1948), absolventă a Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Secția românăfranceză, este doctor în filologie al aceleiași universități, cu teza Argoul românesc (1982). În perioada 1990–2007 a fost inspector general de limba și literatura română în Ministerul Educației, fiind în paralel și profesor în învățământul liceal și universitar. Între 1995 și 2016 a condus Secretariatul Național al Învățământului Catolic din România. A publicat numeroase manuale școlare, cărți cu profil didactic, cursuri universitare și articole de specialitate. A debutat ca poetă cu Polenul clipei (1996, cu o prefață de Cezar Baltag). Au urmat cartea de memorii Istoria unui destin confiscat: Tatăl meu, martirul neștiut Viorel Baciu (2013, cu o prefață de Vladimir Tismăneanu) și volumul de versuri Anotimpul tăcerii (2019).

Alte Detalii

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact