Închide Close
Istoria comunismului din Romania

Editura Humanitas

Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, Istoria comunismului din Romania

Documente – Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965)

Din categoriile istorie

În colecția în afara colecţiilor

Voulm editat de Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu

Acest volum reuneşte 193 de documente, în marea lor majoritate inedite, din primii 20 de ani ai comunismului românesc (1945-1965). El a fost conceput ca o anexă a Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Este, aşadar, o colecţie de mărturii ale vremii care să ilustreze, aducând deseori un plus de informaţie, temele dezvoltate în Raport. Prin acest prim volum, care acoperă perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej, am dorit, pe de o parte, să punem la dispoziţia cercetătorilor un instrument de lucru şi, pe de altă parte, să oferim oricărei persoane interesate de istoria comunismului din România posibilitatea unui contact direct cu realitatea de atunci sub diferitele sale aspecte. Lectura acestor documente îl va ajuta pe cititor să-şi formeze propria sa opinie despre activitatea şi evoluţia partidului comunist şi a organizaţiilor de masă aflate sub controlul său, după 1945; atitudinea sovieticilor şi implicarea lor în comunizarea României; distrugerea societăţii civile; comunizarea instituţiilor de stat; falsificarea alegerilor din 1946; represiunea la care regimul a supus societatea, cu ajutorul Siguranţei, apoi al Securităţii, al Poliţiei, ulterior al Miliţiei, Procuraturii, Justiţiei, dar şi al Armatei; legislaţia cu caracter represiv; sistemul concentraţionar; executarea sumară a unor opozanţi politici; rezistenţa armată anticomunistă din anii 1950; mişcările studenţeşti; încercările Securităţii de a infiltra exilul politic românesc; naţionalizarea, confiscarea ultimelor proprietăţi moşiereşti, colectivizarea agriculturii; politica partidului faţă de cultele religioase şi minorităţile naţionale; ideologizarea culturii şi învăţământului.Cititorul va putea descoperi culisele puterii, cum gândeau şi vorbeau lideri comunişti de prim-plan, ca Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Iosif Chişinevschi, Miron Constantinescu, Nicolae Ceauşescu, Alexandru Drăghici, dar şi simpli activişti sau mărunţi ofiţeri de securitate, de care a depins viaţa a milioane de oameni. Cititorul va putea descoperi care a fost soarta a mii de cetăţeni anonimi ai acestei ţări, în perioada de construcţie şi consolidare a regimului comunist. El va putea judeca singur dacă condamnarea comunismului de către Preşedintele României, la recomandarea Comisiei Prezidenţiale şi pe baza Raportului final, la 18 decembrie 2006, ca „regim ilegitim şi criminal" a fost justificată. (Editorii)

Despre Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania
Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Istoria comunismului din România
 • Subtitlu: Documente – Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965)
 • An apariție: 2009
 • Ediție: I
 • Pagini: 848
 • Format: 18x25 cm
 • ISBN: 978-973-50-2455-0
 • Colecție: în afara colecţiilor
 • Domeniu: istorie
 • Autor: Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact