Închide Close

Editura Humanitas

Ana Felicia Ştef, Manual de greacă veche

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită

Din categoriile lucrări de referinţă

În colecția Ebook

EBOOK – PDF

Foarte solicitatul manual universitar de greacă veche apărut la Editura Humanitas în 1996 cunoaşte acum o nouă ediţie, revăzută şi adăugită. El se adresează deopotrivă studenţilor de la limbi clasice, filozofie şi teologie, precum şi tuturor celor interesaţi să se familiarizeze cu structura de bază a limbii vechi greceşti. Cuprinde 60 de lecţii pentru cel puţin patru ani de studiu, acoperind succesiv fonetica, morfologia şi sintaxa limbii eline, apoi caracteristicile dialectelor literare (atic, ionic, homeric, doric, doric din Sicilia şi eolic din Lesbos), ultimele 10 lecţii fiind dedicate studierii limbii koiné, cu referire specială la limba Noului Testament şi la problemele ei specifice de gramatică. Fiecare lecţie conţine: un text grecesc original; vocabularul textului sau explicaţii la text; o utilă introducere (pe diverse teme) în civilizaţia greacă; o amplă secţiune de gramatică; teme şi exerciţii. La final, manualul cuprinde şi un tabel de verbe neregulate.

Despre Ana Felicia Ştef

ANA FELICIA ŞTEF s-a născut la 6 ianuarie 1927 în comuna Supurul de Jos, judeţul Satu Mare. A studiat filologia clasică la Universitatea din Cluj, primii trei ani, iar apoi, după ce secţia de filologie clasică a fost desfiinţată la toate universităţile din ţară (cu excepţia celei din capitală), şi-a continuat ultimul an la Universitatea din Bucureşti, unde a susţinut examenul de licenţă în vara anului 1951. În 1951 a fost numită asistent universitar la Catedra de filologie clasică a Universităţii din Bucureşti, unde a lucrat până la pensionare în 1987, perioadă în care a obţinut şi titlul de doctor în filologie (1951–1956, asistent universitar; 1956–1969, lector universitar; 1969–1987, conferenţiar universitar). A publicat, de-a lungul carierei, mai bine de o sută de studii, articole, lucrări ştiinţifice şi traduceri de mare valoare pentru domeniul filologic (volume de autor sau în colaborare), printre care: Herodot, Istorii, vol. I (cărţile II şi IV; Ed. Ştiinţifică, 1961) şi vol. II (cărţile V, VI şi IX; Ed. Ştiinţifică, 1964); Strabon, Geografia, vol. I (studiu introductiv, trad. cărţile I–IV, comentarii, note şi indice de nume, Ed. Ştiinţifică, 1972), vol. II (cărţile V–X, cu notiţe introductive la cărţi, note şi comentarii finale, Ed. Ştiinţifică,1974) şi vol. III (cărţile XI–XVII, cu notiţe introductive, note şi indice, Ed. Ştiinţifică, 1984); Limba elenă (în colaborare; capitolele Fonetica, Morfologia şi textele filozofice), Ed. Didactică şi Pedagogică, 1965; Sintaxa condiţionalelor limbii eline, (teza de doctorat), Tipografia Universităţii din Bucureşti (TUB), 1979; Fonologia greacă, TUB, 1985; Sintaxa structurală a limbii vechi greceşti, TUB, 1986; Morfologia istorică greacă (Morfologia numelui), TUB, 1988; Dicţionar de expresii juridice latine, Ed. Oscar Print, 1995 (apoi reed.); Manual de greacă veche, Ed. Humanitas, 1996; manuale de limba latină pentru jurişti şi filologi la diverse universităţi particulare din ţară; Mitologia greco-romană, Ed. Oscar Print, 2000.

Alte Detalii
  • Categorie: carte
  • Titlu: Manual de greacă veche
  • Subtitlu: Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
  • An apariție: 2014
  • Ediție: I
  • Format: PDF
  • ISBN: 978-973-50-4621-7-X
  • Colecție: Ebook
  • Domeniu: lucrări de referinţă
  • Autor: Ana Felicia Ştef

Noi apariții

Author Spotlight

Lucian Boia

pagina autorului

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie...

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact