Închide Close

Editura Humanitas

Monica Broşteanu, Francisca Băltăceanu, Martori ai Fericirii. Șapte vieți de sfinți români

Din categoriile istorie, Spiritualitate

În colecția 0

Bestseller Bookfest 2019

 

Cu un cuvânt însoţitor al Preasfinţitului Mihai Frăţilă, episcop greco-catolic de Bucureşti

 

„Martiri ai credinței, martori ai fericirii, sfinți... Fiecare dintre noi a cunoscut oameni care au trăit în curățenie morală, care au vorbit despre fericire, care au trăit asemenea sfinților. Mulți români de-a lungul deceniilor comuniste au murit în penitenciare, au avut parte de experiențe atroce și de privațiuni teribile. De ce doar unii dintre ei sunt canonizați? Pentru că martiriul celor șapte episcopi greco-catolici povestit în aceste pagini s-a petrecut în raport cu o comunitate de credință și cu un jurământ de slujire prin care ei nu-și mai aparțineau ca inși. Se puneau cu viața lor de zi cu zi la dispoziția celorlalți, devenind garanții celor mai înalte valori ale noastre ca oameni. Între gând, faptă și cuvânt nu a existat la ei niciodată o fisură. Și au făcut toate astea neîngâmfați, cu umilință și cu iubire adevărată de semeni. Proba cea mai înaltă a slujirii este să nu abjuri de la un legământ pe care l-ai făcut cu oamenii în fața lui Dumnezeu. Când, în 1948, comuniștii au desființat Biserica Greco-Catolică, al cărei rol a fost uriaș în nașterea sentimentului de nație a românilor, în educarea lor și în apariția conștiinței latinității noastre, le-au cerut episcopilor să se lepede de legământul făcut de Biserica lor în urmă cu 248 de ani. Cu toții au luat această cerință ca pe o insultă. Și au ales, cum spune unul dintre ei, «marea cinste a temniței pentru credință».“ – Gabriel Liiceanu

 

„În momentul strivirii brutale a tuturor elitelor spirituale, intelectuale şi politice din România de către autoritățile comuniste, Biserica Greco-Catolică a oferit o contribuție inestimabilă de mărturie creștină dusă până la capăt, precum bobul de grâu căzut în pământ, care moare spre a aduce mult rod. Această carte se întemeiază pe dosarul înaintat la Vatican în vederea recunoașterii martiriului celor șapte episcopi greco-catolici morți sub prigoana comunistă între anii 1950 și 1970. Pentru ei, trăirea în credință n-a însemnat o simplă resemnare în fața suferințelor pe care le-au avut de îndurat, ci mai degrabă o anume bucurie de a se întâlni cu Cristos în pătimirea lui.“ – Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu

„Legăturile noastre cu Papa, Episcopul Romei, nu sunt orânduiri omenești, pe care să le putem schimba, ci orânduiri dumnezeiești, pentru care datori suntem să suferim, la nevoie, ocări, bătăi, amenințări, poate temniță și sărăcie, căci asta înseamnă a-l preamări pe Isus Dumnezeu, înseamnă a-i dovedi iubirea nemincinoasă, înseamnă a ne chezășui de acum și a ne agonisi, cu o trecătoare suferință, o veșnică mărire, mai presus de orice măsură (2 Cor 4, 17), căci durerile ceasului de față nu pot să stea în cumpănă cu mărirea ce va să se arate pentru noi (Rom 8, 18).“ – Scrisoare a episcopilor greco-catolici către credincioși, 24 iulie 1948

 

Pe copertă: Victor Vasnețov, Arhanghelul Mihail în genunchi, schiță pentru pictura Catedralei Sfântul Vladimir din Kiev, 1885–1893

Despre Monica Broşteanu

MONICA BROŞTEANU (n. 5 ianuarie 1948, Broşteni, jud. Suceava). Licenţiată în filologie (engleză–română, 1970) şi limbi orientale (arabă–persană, 1978) la Universitatea Bucureşti şi în teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (2003). A predat la Institutul Teologic Romano-Catolic cursuri de ebraică biblică, teologie sacramentală şi liturgică, ştiinţe biblice. Este conferenţiar universitar la Universitatea Bucureşti, unde predă cursurile: Coranul şi Biblia, Probleme de traducere şi interpretare, Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu, Tradiţii textuale (Noul Testament). Din lucrări: Numele divine în Biblie şi în Coran şi traducerea lor în limba română. Studiu lexical, Ed. Polirom, 2004; „Compararea Incomparabilelor – câteva Nume privind atributele divine în scripturile marilor religii monoteiste", în Caietele Institutului Catolic, nr. 2/2001. Din traduceri: Conciliul Vatican II – Constituţii, Decrete, Declaraţii (în colaborare cu Francisca Băltăceanu), Ed. ARCB, 1990, 1999; A. Scrima, Comentariu la Evanghelia după Ioan, cap. 1–17, tr. din arabă, Ed. Humanitas, 2008; Pierre Claverie, Mic tratat despre întâlnire şi dialog, Ed. Humanitas, 2015; Brant Pitre, Misterul Cinei de pe urmă: Isus și rădăcinile iudaice ale Euharistiei, tr. din engleză, Ed. Humanitas, 2016; Henri J.M. Nouwen, Fiul risipitor: Povestea unei întoarceri acasă, tr. din engleză, Ed. Humanitas, 2017; Michel Remaud, Creștini în fața lui Israel: Slujitor al lui Dumnezeu, tr. din franceză, Ed. Galaxia Gutenberg, 2018.

Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu au colaborat la următoarele proiecte de traducere şi editare a textelor biblice: Psalmii, Ed. ARCB, 1993, tr. din ebraică; Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu (Ed. ARCB, 1996), Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan (Ed. ARCB, 2002), tr. din greacă, introducere şi note; Septuaginta, proiect NEC, Ed. Polirom, 2004–2011, membre în comitetul de coordonare şi revizie al întregii lucrări şi contribuţii în: vol. I – introducere, cap. „Relaţii între Septuaginta şi textul masoretic", vol. IV.1 – Psalmii (tr. din greacă, introducere, note, bibliografie), vol. VI.1 – Cartea lui Isaia (introducere), Cartea lui Ieremia, Baruch, Plângeri, Scrisoarea lui Ieremia (tr. din greacă, note, bibliografie); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (Ed. Humanitas, 2013), traducere din ebraică, aramaică şi greacă veche, note şi comentarii; Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (Ed. Humanitas, 2015), traducere din ebraică și greacă veche, note și comentarii; Biblia după textul ebraic, vol. 1: Geneza, vol. 2: Exodul. Leviticul (Ed. Humanitas, 2017, 2019), îngrijire de ediție, traducere, studii introductive și note (în colaborare).

Despre Francisca Băltăceanu

FRANCISCA BĂLTĂCEANU (n. 15 iunie 1943). Licenţiată în filologie clasică (1965, Universitatea Bucureşti) şi teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (1979). Din 2004, a predat cursuri de limba latină, limba greacă şi ştiinţe biblice la Institutul Teologic Romano-Catolic şi de exegeză biblică, profetism biblic, înţelepciune şi poezie biblică, tradiţii textuale (Vechiul Testament) la Universitatea Bucureşti. Din lucrări: Rapports entre l'arménien et le daco-mésien (Universitatea Bucureşti, 1980); Platon, Apărarea lui Socrate, notă introductivă, tr. şi note, bibliografie, în vol. Platon, Opere I, Ed. Ştiinţifică şi Enci clopedică, 1974, 1997; Platon, Eutyphron, traducere (în colaborare cu Petru Creţia) şi note, bibliografie, în vol. Platon, Opere II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976; „Tânăr înţelept, tânăr nebun. Cartea Înţelepciunii 4, 10; 2, 6-9 şi influen ţele greceşti", în Volumul omagial I. Fischer, Ed. Humanitas, 2004; „Fluviile Edenului, între Pom şi interzicerea lui (Geneză 2, 4b-25)", în vol. Antic şi modern. In honorem Luciae Wald, Ed. Humanitas, 2006; Vladimir Ghika: Profesor de speranță (în colaborare), Ed. ARCB, 2013.

Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu au colaborat la următoarele proiecte de traducere şi editare a textelor biblice: Psalmii, Ed. ARCB, 1993, tr. din ebraică; Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu (Ed. ARCB, 1996), Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan (Ed. ARCB, 2002), tr. din greacă, introducere şi note; Septuaginta, proiect NEC, Ed. Polirom, 2004–2011, membre în comitetul de coordonare şi revizie al întregii lucrări şi contribuţii în: vol. I – introducere, cap. „Relaţii între Septuaginta şi textul masoretic", vol. IV.1 – Psalmii (tr. din greacă, introducere, note, bibliografie), vol. VI.1 – Cartea lui Isaia (introducere), Cartea lui Ieremia, Baruch, Plângeri, Scrisoarea lui Ieremia (tr. din greacă, note, bibliografie); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (Ed. Humanitas, 2013), traducere din ebraică, aramaică şi greacă veche, note şi comentarii; Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (Ed. Humanitas, 2015), traducere din ebraică și greacă veche, note și comentarii; Biblia după textul ebraic, vol. 1: Geneza, vol. 2: Exodul. Leviticul (Ed. Humanitas, 2017, 2019), îngrijire de ediție, traducere, studii introductive și note (în colaborare).

Alte Detalii
  • Categorie: carte
  • Titlu: Martori ai Fericirii. Șapte vieți de sfinți români
  • An apariție: 2019
  • Ediție: I
  • Pagini: 260
  • Format: 13x20 cm
  • ISBN: 978-973-50-6413-6
  • Domeniu: istorie, Spiritualitate
  • Autor: Monica Broşteanu, Francisca Băltăceanu
  • Cuvânt înainte: Mihai Frățilă

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact