Închide Close

Editura Humanitas

Cristian Vasile, Vladimir Tismăneanu, Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului

Din categoriile istorie

În colecția Istorie contemporană

Punctele nodale ale biografiei politice a lui Leonte Răutu (n. Lev Oigenstein, 1910-1993) au coincis cu momentele cele mai dramatice din istoria comunismului românesc. Răutu a fost exponentul unei tradiţii intolerant-dogmatice care şi-a pus pecetea asupra evoluţiei, ori mai precis spus, involuţiei culturii române, în cele peste patru decenii de dictatură comunistă.Într-un interviu acordat unui politolog elveţian (unicul de acest gen pe care a acceptat să-l dea), Răutu a declarat: „România comunistă a fost în întregime construită după modelul sovietic." A uitat să adauge că el a fost arhitectul acestei construcţii diabolice. Prin intensitatea obsesivă a acţiunilor sale devastatoare, Răutu poate fi asemuit lui Andrei Jdanov, şeful absolut al aparatului ideologic sovietic după 1945, un adevărat dictator cultural.Răutu a fost principalul arhitect al ideologiei de partid şi al unei construcţii diabolice puse în slujba îndoctrinării şi înregimentării - e vorba de Secţia de Propagandă şi Agitaţie, denumită ulterior Direcţia de Propagandă şi Cultură. Având aceste prerogative, a patronat numeroase campanii de linşaj mediatic. În 1949, când rememora atacurile contra lui Arghezi, Leonte Răutu conchidea cu cinismul binecunoscut că intelectualii şi artiştii „care sunt şi astăzi duşmani trebuie bătuţi fără milă. Pe Tudor Arghezi, care nici acum nu s-a schimbat, l-am desfiinţat". Leonte Răutu şi a sa Direcţie de Propagandă, sub diversele sale înfăţişări şi indiferent de etapele comunismului românesc, s-au ocupat cu combaterea activităţii intelectuale spontane, nedirijate, cu condamnarea formulei „artă pentru artă", vădind dispreţul pentru libertatea intelectuală, libertate suprimată tocmai în numele unei noi libertăţi promise poporului.

„Vladimir Tismăneanu, pe lângă faptul că a cunoscut din interiorul unei ţări comuniste ce înseamnă comunismul în diferite feluri, de la diferite paliere, a avut apoi experienţa ideală pe care a luat-o în mediul academic american pentru a putea privi acest fenomen, simultan, cu familiaritate şi distanţă. Este, pesemne, cel mai calificat intelectual din lume în clipa de faţă pentru a vorbi despre comunismul românesc." (Gabriel Liiceanu)

Despre Cristian Vasile

CRISTIAN VASILE este cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" (Programul România şi Europa în secolul XX). A fost secretar ştiinţific al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (aprilie 2006 - aprilie 2007), coordonator al Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (aprilie 2007 - decembrie 2009), coeditor, împreună cu Vladimir Tismăneanu şi Dorin Dobrincu, al Raportului Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Humanitas, 2007).Volume publicate: Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist (Curtea Veche, 2003); Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente şi mărturii (Polirom, 2003); Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist (Curtea Veche, 2005); Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului (în colaborare cu Vladimir Tismăneanu, Humanitas, 2008). A publicat studii, articole şi recenzii în periodice academice: Altarul Banatului, Analele Sighet, Annuario, Anuarul IRIR, Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol", Anuarul Institutului de Istorie Orală, Arhivele Securităţii, Arhivele Totalitarismului, East European Quarterly, Études Balkaniques, Historical Yearbook, Quaderni de la Casa Romena di Venezia, Revista Arhivelor/Archives Review, Revista Istorică, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, în reviste de cultură: Adevărul Literar şi Artistic, Apostrof, Cultura, Idei în Dialog, Memoria. Revista Gândirii Arestate, 22, Timpul, Vatra, precum şi capitole în volume colective: „Une répression différenciée: uniates et orthodoxes dans la Roumanie stalinienne, 1948-1965“, în Nicolas Bauquet, François Bocholier (eds.), Le communisme et les élites en Europe Centrale, PUF, Paris, 2006; „Propaganda and Culture at the Beginning of the Communist Regime“, în Vladimir Tismăneanu (ed.), Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, CEU Press, Budapest-New York, 2009.

Despre Vladimir Tismăneanu

VLADIMIR TISMĂNEANU (n. 4 iulie 1951, Brașov) a studiat sociologia și și-a susținut în 1980 doctoratul în filozofie la Universitatea din București cu o teză despre teoria critică a Școlii de la Frankfurt. A părăsit România în septembrie 1981 și a locuit un timp la Paris și la Caracas. Din septembrie 1982 trăiește în Statele Unite. Între 1982 și 1990 a fost cercetător la Foreign Policy Research Institute din Philadelphia. În anii 1985-1990 a predat științe politice la Universitatea Pennsylvania. Începând din 1990 este profesor de ştiinţe politice la Universitatea Maryland. În perioada martie-decembrie 2006 a fost preşedintele Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (CPADCR). Între februarie 2010 și mai 2012 a fost preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). În 2007 a primit din partea Universităţii Maryland Distinguished International Service Award, iar Asociaţia Americană de Ştiinţe Politice i-a acordat certificatul pentru merite excepţionale în predarea științelor politice. Deţine titlul de doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2002) şi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (2003). În iulie 2011 președintele Traian Băsescu i-a conferit Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Ofiţer pentru eforturile susținute de promovarea democrației în România.

Volume publicate (selecţie): Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel (Free Press, 1992 şi 1993; Polirom, 1997 şi 2007); Fantasmele salvării. Democraţie, naţionalism şi mit în Europa postcomunistă (Princeton University Press, 1998 şi 2009; Polirom, 1999); Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc (University of California Press, 2003; Polirom, 2005; în 2004, Premiul Barbara Jelavich din partea American Association for the Advancement of Slavic Studies, ca lucrare excepţională în domeniul istoriei Europei de Răsărit şi Centrale); The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century (University of California Press, 2012). Coeditor, împreună cu Dorin Dobrincu şi Cristian Vasile, al Raportului Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Humanitas, 2007); coeditor, împreună cu Bogdan C. Iacob, al volumului The End and the Beginning: The Revolutions of 1989 and the Resurgence of History (Central European University Press, 2012). Alte volume apărute la Editura Hu manitas: Fantoma lui Gheorghiu-Dej (2008); Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului (în colaborare cu Cristian Vasile, 2008); Despre 1989. Naufragiul Utopiei (2009); Despre comunism. Destinul unei religii politice (2011).

 

Recenzii

„  Divizată în trei secţiuni importante (prima, alcătuită din două magistrale eseuri dedicate lui Leonte Răutu de către Vladimir Tismăneanu, a doua, formată dintr-un dialog între Vladimir Tismăneanu şi Cristian Vasile ce-şi propune să adauge noi tuşe la portretul celui care a girat, între 1945 şi 1981, politica de exterminare intelectuală şi deşertificare culturală a României, şi un altul, între cei doi autori şi Mihai Şora, despre felul în care s-a constituit aparatul ideologic comunist din România în prima decadă a ocupaţiei sovietice.“ (Mircea Mihăieş, România Literară, nr. 48, 5 decembrie 2008 | Citeşte articolul)

„ Perfectul acrobat: Leonte Răutu, măştile răului, volumul pe care Vladimir Tismăneanu îl semnează alături de istoricul Cristian Vasile, poate fi privit, fără a exagera, ca unul inovator şi exemplar din unghiul de vedere al metodei intelectuale. Desprinzându-se din trunchiul Raportului Final, reconstituirea itinerariului intelectual şi politic al celui care a fost ideologul cultural al stalinismului romanesc deschide un şantier ştiinţific şi indică o cale de evoluţie pentru anii viitori. “ (Ioan Stanomir, Revista 22, 17 decembrie 2008 | Citeşte articolul)

„Graţie aceluiaşi Vladimir Tismăneanu avem acum, la o jumătate de veac după procesele din 1958-1959, prima carte despre Leonte Răutu şi măştile răului, Jdanov-ul nostru, omul care, între alte dotări malefice, avea două fixaţii teribile: eliminarea românismului şi sovietizarea României ( Perfectul acrobat, în colaborare cu Cristian Vasile, Editura Humanitas). “ (Dan C. Mihăilescu, Evenimentul Zilei, 23 ianuarie 2009 | Citeşte articolul)

„ « Leonte Răutu a fost, fară nici o indoială, un Jdanov al culturii române. A luptat împotriva tuturor tendinţelor moderne, liberale, proocidentale », spune V. Tismaneanu desre cel pe care îl considera un torţionar de rang înalt al culturii roâmne, un «satrap», „un posedat cinic, un supravieţuitor demonic, un acrobat perfect al unei ideologii nihiliste. “ (Cristian Pătrăşconoiu, Blog | Citeşte articolul)

„Odată cu publicarea Perfectului Acrobat, Vladimir Tismăneanu si Cristian Vasile ne oferă prima analiză a rolului şi personalităţii celui mai important "sacerdot" al comunismului romănesc, Leonte Răutu. Aşa cum precizează cei doi autori pe parcursul volumului, începând cu 1989, timp de douăzeci de ani, istoriografia din România a fost bântuită de figura şefului Direcţiei de Propagandă si Cultură, fără însă a reuşi să o exorcizeze într-o analiză monografică. “ (Bogdan Cristian Iacob, Revista 22, 27 ianuarie 2009 | Citeste articolul)

„Niciun mijloc nu era considerat inacceptabil câtă vreme servea scopul apocalipticmilenarist. La lansarea de la Târgul Gaudeamus a cărţii Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului (autori - subsemnatul şi Cristian Vasile), apărută la Editura Humanitas, dl Theodor Paleologu propunea analogia între ideologul şef al comunismului românesc şi personajul dostoievskian al Marelui Inchizitor." (Vladimir Tismăneanu, Evenimentul Zilei, 11 februarie 2009 | Citeşte articolul)


Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului,de Vladimir Tismăneanu şi Cristian Vasile este o carte esenţială pentru înţelegerea politicii culturale din anii de început (epoca marii terori) ai comunismului românesc." (Tudorel Urian, România literară nr. 6 / 13 februarie 2009 | Citeste articolul)

„Rîvna cu care un politolog ca Vladimir Tismăneanu reconstituie istoria comunismului românesc într-o abordare multiplană este însemnul unei concepţii pornite dintr-o viziune şi un interes iniţial politologic şi filozofic faţă de lumea născută de marxism-leninism în aplicaţiile sale staliniste din România. " (Ovidiu Pecican, Observatorul Cultural | Citeşte articolul)

„Pentru Vladimir Tismăneanu, un expert al culiselor comunismului românesc, dar nu numai, Leonte Răutu a fost un «Jdanov al culturii naţionale». Cum de la căderea regimului naţional-comunist au trecut 19 ani, problema care survine este aceea a «notorietăţii» printre ultimele generaţii a unor «dinozauri» de factura lui Jdanov sau Răutu. Ce le pot spune aceste nume generaţiilor mai tinere care nu au trăit în comunism sau au prins doar epoca de sfârşit a regimurilor afiliate doctrinei pseudomarxiste?" (Nicolae Coande, Gazeta de Sud | Citeşte articolul)

„Ultima carte a profesorul Tismăneanu, în colaborare cu tânărul istoric Cristian Vasile, se ocupă de fostul responsabil al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie între 1945-1969, Leonte Răutu. Cartea are un titlu sugestiv pentru cariera longevivă a fostului politruc de vreme ce marile seisme ale comunismului românesc nu l-au atins în nici o formă, ba mai mult, cu fiecare, Răutu a căpătat mai multă putere pe care a folosit-o discreţionar.Lucrarea este structurată în patru părţi. “ (Clara Mareş, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România | Citeşte articolul )

„Personajul e extrem de interesant, fiindca a fost unul din cei mai longevivi nomenclaturisti in functii de varf, dominand sectorul de cultura si propaganda o intinsa perioada. Leonte Rautu s-a strecurat astfel prin toate epurarile, a mirosit mereu tabara castigatorilor si si-a pus serviciile la dispozitia lor, cu o abilitate si un cinism uluitoare." (Adriana Bittel, Formula AS | Citeste articolul)

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului
 • An apariție: 2008
 • Ediție: I
 • Pagini: 464
 • Format: 13X20 cm
 • ISBN: 978-973-50-2238-9
 • ISBN-10: 978-973-50-2238-9
 • Preț: 55 lei
 • Colecție: Istorie contemporană
 • Domeniu: istorie
 • Autor: Cristian Vasile, Vladimir Tismăneanu

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact