Închide Close

Editura Humanitas

Mircea Flonta, Răspântii ale gândirii

Din categoriile eseistică

În colecția Eseu

Mircea Flonta adună în această carte articole şi contribuţii apărute în ultimii cincisprezece ani în volume colective şi în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Ele acoperă o vastă arie de preocupări privitoare la teme controversate – „răspântii ale gândirii“, cum le numeşte autorul: de la situaţia filozofiei în vremea noastră la conflictul ştiinţă-religie şi de la deontologia demersului filozofic la impactul regimurilor totalitare asupra creaţiei ştiinţifice şi filozofice. În ciuda acestei diversităţi, dată chiar de varietatea peisajului gândirii filozofice de azi, volumul are o unitate conferită, mai presus de orice, de însăşi personalitatea autorului. Căci în lumea noastră frământată de patimi puţini gânditori reuşesc să întruchipeze ca Mircea Flonta idealul dintotdeauna al filozofului, pentru care pasiunea şi echilibrul, exactitatea şi îndoiala nu se exclud, ci se completează reciproc.

„Am argumentat, desigur, cu stăruinţă în favoarea a ceea ce susţin. Sunt însă conştient că pot exista replici puternice, pe care le aştept cu interes. Aşa cum m-am străduit să arăt cu referire la tot ceea ce discut aici, există puncte de vedere incompatibile ce pot fi apărate într-un mod pe deplin convingător. Sper că tonul în care port discuţia lasă să se înţeleagă că nu îmi fac iluzii în această privinţă. Concluzia nu poate fi decât una singură: Moderato cantabile!“ (MIRCEA FLONTA)

Despre Mircea Flonta

MIRCEA FLONTA (n. 1932), profesor emerit la Facultatea de Filozofie, Universitatea din București, membru al Academiei Române. Activitatea sa didactică – întinsă pe o perioadă de peste șaizeci de ani – s-a centrat pe epistemologia cla sică și analitică, teoria cunoașterii științifice, filozofia limbajului, gândirea lui Immanuel Kant și Ludwig Wittgenstein. A publicat, în țară și străinătate, numeroase studii și articole în reviste și culegeri de studii. A tradus, în colaborare, din operele filozofice ale lui David Hume, Immanuel Kant, Albert Einstein, Moritz Schlick, Karl Popper și Ludwig Wittgenstein. Volume: Adevăruri necesare? Studiu monografic asupra analiticităţii (Editura Științifică și Enciclopedică, 1975), Perspectivă filozofică și raţiune știinţifică: Presupoziţii filozofice în știinţa exactă (Editura Științifică și Enciclopedică, 1985), Cognitio: O introducere critică în problema cunoașterii (ALL, 1994; ediția a II-a 2008), Imagini ale știinţei (Editura Academiei Române, 1994), Cum recunoaștem Pasărea Minervei? Reflecţii asupra percepţiei filozofiei în cultura românească (Fundația Culturală Română, 1998), Kant în lumea lui și în cea de azi: Zece studii kantiene (Polirom, 2005), Gânditorul singuratic: Critica și practica filozofiei la Ludwig Wittgenstein (Humanitas, 2008), Darwin și după Darwin: Studii de filozofie a biologiei (Humanitas, 2010), 20 de întrebări și răspunsuri despre Immanuel Kant (Humanitas, 2012; ediția a II-a 2024), Drumul meu spre filozofie (Humanitas, 2016), Răspântii ale gândirii: Despre identitatea filozofiei, relaţia știinţă–religie și alte subiecte de interes general (Humanitas, 2017), Ce este mai presus de orice? Lumea cercetătorilor între iubirea de patrie și spiritul universalist al știinţei în timpul Primului Război Mondial (împreună cu Cătălin Vasilescu, Humanitas, 2020), Filozofia cercetătorului: Înţelegerea fizicii cuantelor la Niels Bohr și Werner Heisenberg (Humanitas, 2022).

Alte Detalii
  • Categorie: carte
  • Titlu: Răspântii ale gândirii
  • An apariție: 2017
  • Ediție: I
  • Pagini: 316
  • Format: 13x20 cm
  • ISBN: 978-973-50-5891-3
  • Colecție: Eseu
  • Domeniu: eseistică
  • Autor: Mircea Flonta

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact