Închide Close

Editura Humanitas

Shmuel Yosef Agnon, Tâlcul tuturor faptelor

Povestiri hasidice

Din categoriile literatură

În colecția în afara colecţiilor

Poporul evreu şi-a învelit dintotdeauna înţelepciunea în pânza literară a istorisirii pilduitoare, pe care a purtat-o cu sine în pribegie ca pe-o boccea indispensabilă drumului. Shmuel Yosef Agnon continuă meşteşugul povestitorilor din neamul lui Israel, rămânând totodată puternic ancorat în spiritul secolului XX. În povestirile sale, chibzuinţa arhaică se întretaie cu satirizarea unor moravuri anacronice, nostalgia după shtetlul natal e dublată de ironii fine faţă de naivitatea obştii – totul într-o lume imprevizibilă, ale cărei convenţii cotidiene pot fi răsturnate în orice moment de întâmplări suprarealiste.

„M-am străduit vreme de mulţi ani să mă eliberez de umbra lui Agnon… Trebuia să ies de sub influenţa sarcasmului şi inteligenţei lui, a simbolismului lui baroc, a enigmaticelor lui jocuri labirintice, a dublelor lui sensuri şi a trucurilor lui literare complicate şi erudite.“ (Amos OZ)

„Ce minunat ar fi fost să învăţ înţelepciunea la picioarele lui Agnon…“ (Saul BELLOW)

„În scrisul dumneavoastră se reface vechea unitate dintre literatură şi ştiinţă, aşa cum o înţelegea Antichitatea. Într-una dintre povestiri spuneţi că unii le vor citi ca pe nişte basme, alţii le vor citi ca să înţeleagă şi să înveţe. Această mare cronică a spiritului şi vieţii poporului evreu are aşadar un mesaj complex: pentru istoric e un document nepreţuit, pentru filozof e o sursă de inspiraţie, pentru cei care nu pot trăi fără literatură este un nesecat izvor de bogăţii.“ (Din Laudatio rostită la decernarea Premiului Nobel pentru literatură)

Prima oară omul citeşte şi pricepe. A doua oară citeşte şi se minunează: Mă amăgeam atunci când îmi închipuiam că pricep, fiindcă, de fapt, nu pricepeam o iotă, nimic. A treia oară pricepe şi nu pricepe, a patra oară pricepe ce nu pricepuse şi nu înţelege ce înţelesese, şi tot aşa de fiecare dată. Şi dacă se osteneşte mult şi o ia de la capăt de multe ori până când uită de câte ori a luat-o de la capăt, şi mai are şi ajutorul lui Dumnezeu, atunci începe să priceapă. Şi ăsta e începutul înţelepciunii.

Despre Shmuel Yosef Agnon

SHMUEL YOSEF AGNON, pe numele său real Shmuel Yosef Halevi Czaczkes, s-a născut în 1888 într-o familie de învăţaţi evrei din oraşul austro-ungar Buczacz (aflat astăzi pe teritoriul Ucrainei). Educaţia primară a urmat-o acasă, sub îndrumarea părinţilor, studiind germana şi vechile cărţi mozaice, dar şi pe cele ale iluminiştilor evrei. Începe să scrie de timpuriu, în ebraică şi idiş. În 1907 emigrează la Jaffa, în Palestina. În anul următor debutează cu povestirea Agunot (Soţii părăsite) şi devine cunoscut publicului sub pseudonimul Shai Agnon. Tot în Palestina publică, în 1912, nuvela Vehaya Haakuv Lemishor (Iar strâmbăciunea va fi îndreptată). Un an mai târziu se mută în Germania, unde-l cunoaşte pe Salman Shocken, om de afaceri şi editor, care-i oferă o bursă şi cu care va colabora întreaga viaţă. Continuă să scrie proză scurtă şi contribuie la alcătuirea unei antologii de povestiri hasidice. În 1924 revine în Palestina, şi se stabileşte în Ierusalim, unde locuieşte până la sfârşitul vieţii. Agnon moare în 1970, lăsând în urmă o vastă operă, ce cuprinde peste 20 de volume de povestiri, nuvele, eseuri şi corespondenţă. Acestora li se mai adaugă şi trei mari romane: Hahnasat kala (Baldachinul de nuntă, 1919), Oreah Nata Lalun (Un oaspete în noapte, 1938) şi ’Tmol shilshom (Ieri-alaltăieri, 1945). Discursul său arhaizant împletit cu motive suprarealiste – pentru care nu arareori a fost comparat cu Kafka –, abordarea inedită a unor teme identitare evreieşti (declinul hasidismului în Europa, dezrădăcinarea şi greutăţile sioniştilor emigraţi în Israel) şi un dar aparte al povestitului îi aduc în 1966 Premiul Nobel pentru literatură. În 1971, Saul Bellow îi include una dintre proze în antologia Great Jewish Short Stories. Tâlcul tuturor faptelor este o selecţie a traducătorului, care reuneşte şapte dintre povestirile lui Agnon.

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Tâlcul tuturor faptelor
 • Subtitlu: Povestiri hasidice
 • An apariție: 2016
 • Ediție: I
 • Pagini: 304
 • Format: 14,5x20,5 cm
 • ISBN: 978-973-50-5302-4
 • Colecție: în afara colecţiilor
 • Domeniu: literatură
 • Autor: Shmuel Yosef Agnon
 • Traducere şi note: Gheorghe Miletineanu

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact