Închide Close

Editura Humanitas

Ion Nistor, Istoria Basarabiei

Din categoriile istorie

În colecția Istorie

Introducere de Virgil Pâslariuc

 

Militant pentru drepturile culturale şi naţionale ale românilor bucovineni şi basarabeni, Ion Nistor a avut un merit incontestabil în reîntregirea ţării. Ca istoric, şi-a închinat întreaga activitate cercetării a numeroase probleme cu rezonanţă publică, cu scopul vădit de a oferi argumente temeinic documentate în sprijinul cauzei naţionale, în dezbaterile istorice, culturale şi politice ale vremii sale. În plan politic a avut o carieră marcantă, pe care, de asemenea, a dedicat-o unui singur scop: integrarea accelerată şi necondiţionată a provinciilor alipite în urma Unirii din 1918 în structura centralizată a statului şi încadrarea acestora în sistemul administrativ, cultural şi economic al regatului român. Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ce a însemnat pierderea definitivă a celor două provincii de care era atât de ataşat, ocupaţia sovietică şi instaurarea regimului comunist au fost pentru Nistor momente de grea încercare — astăzi, o mărturie despre drama generaţiei care a făurit România Mare. Istoria Basarabiei este prima sinteză istoriografică românească referitoare la acest spaţiu. Deşi a fost interzisă în perioada comunistă, această carte rămâne — la o sută de ani de la Unire — la fel de valoroasă şi necesară. (VIRGIL PÂSLARIUC)

 

Gândul meu a fost să dau în mână cetitorilor o carte în care să se reoglindească faptele săvârşite de moşii şi strămoşii noştri pe meleagurile basarabene, de la aşezarea lor acolo până în zilele noastre, cu toate necazurile şi suferinţele lor, cu toată munca şi jertfa lor, cu toată nădejdea şi încrederea în izbânda care era să vină, pentru a încununa jertfele şi străduinţele lor milenare. (ION NISTOR)

 

Fotografia de pe copertă: Cetatea Albă la începutul sec. XX

Despre Ion Nistor

ION NISTOR (1876–1962) a fost una dintre cele mai importante personalităţi bucovinene. Doctor (1909), apoi docent (1912) al Universităţii din Viena, profesor extraordinar la Universitatea din Cernăuţi (1912), membru al Academiei Române (1915), preşedinte al Secţiunii Istorice a Academiei (1930), director al Bibliotecii Academiei (1945–1948), rector al Universităţii din Cernăuţi şi profesor de istorie la Facultatea de Litere şi Filozofie (1920–1940) şi la Facultatea de Istorie din Bucureşti (1940–1941), Ion Nistor s-a remarcat printr-o activitate ştiinţifică prodigioasă, dar şi ca luptător pentru emanciparea naţională şi culturală a Bucovinei. A redactat Actul Unirii, pe care l-a citit în cadrul Congresului General al Unirii Bucovinei (28 noiembrie 1918). În calitate de membru al Partidului Naţional Liberal, după Unirea din 1918 a făcut parte din mai multe guverne, ca ministru delegat cu administraţia Bucovinei (1918–1920; 1922–1926), ministru al lucrărilor publice (1927–1928), ministru al muncii, sănătăţii şi asigurărilor sociale (1934–1937), ministru al cultelor şi artelor (1939–1940). A condus revistele Junimea literară (1904–1939) şi Codrul Cosminului (1924– 1939) şi a coordonat activitatea gazetei Glasul Bucovinei. Activitatea sa științifică însumează peste trei sute de lucrări, studii și articole cu tematică istorică, unele publicate, altele rămase în manuscris. Printre acestea se numără: Bucovina sub raportul politic și administrativ (1915), Românii și rutenii în Bucovina: Studiu istoric și statistic (1915), Istoria Bisericii din Bucovina și rostul ei național-cultural în viața românilor bucovineni (1916), Istoria fondului bisericesc din Bucovina (1921), Istoria Basarabiei (1923), Românii transnistreni (1925), Răsunetul războiului din 1877 în Bucovina şi Basarabia (1927), Unirea Bucovinei: 28 noiembrie 1918. Studiu și documente (1928), Însemnătatea Unirii (1930), Contribuții la relațiunile dintre Moldova și Ucraina (1933), Bucovina sub dominaţiunea românească (1938), Vechimea așezărilor românești dincolo de Nistru (1939), Tudor Vladimirescu și Sfânta Alianță (1940), Temeiurile romano-bizantine ale începuturilor organizației noastre de stat (1943) şi altele. De asemenea, este editorul mai multor volume din colecţia Hurmuzaki, cea mai importantă colecție de documente externe privind istoria românilor. În 1950 este arestat fără a i se intenta vreun proces; este eliberat după cinci ani de detenţie în închisoarea de la Sighet. În perioada comunistă lucrările sale au fost incluse în indexul cenzurii.

Alte Detalii
  • Categorie: carte
  • Titlu: Istoria Basarabiei
  • An apariție: 2017
  • Ediție: a II-a
  • Pagini: 416
  • Format: 15x22,5 cm
  • ISBN: 978-973-50-5663-6
  • Colecție: Istorie
  • Domeniu: istorie
  • Autor: Ion Nistor

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact