Închide Close

Editura Humanitas

Bogdan Mincă, Scufundătorii din Delos

Heidegger şi primii filozofi

Din categoriile filozofie

În colecția Academica

Anaximandru, Heraclit, Parmenide - cu ei debutează gândirea occidentală, o gândire care, de la Hegel încoace, a tot căutat să-şi recâştige începutul, pentru a-şi afla rostul şi finalitatea. Acest travaliu marchează în mod funciar modernitatea, tocmai pentru că ea s-a vrut dintotdeauna a fi ceva nou faţă de Antici. O întrebare revine mereu: Cum să ne situăm faţă de ce este cel mai vechi? Cum să gândim un început atât de îndepărtat? Martin Heidegger, prin interpretările sale la primii filozofi, oferă un răspuns radical: a gândi începutul îndepărtat este, în fapt, sarcina cea mai apropiată, cea mai intimă a gândirii; iar filozofia nu-şi va găsi rostul printr-o distanţare evolutivă de începutul său, ci tocmai printr-o recuperare hermeneutică a acestui început, prin explicitarea a ceea ce a fost gândit doar implicit şi nesigur de cei trei presocratici: raportul omului cu fiinţa, cu „a fi“-ul tuturor celor ce sunt. Odată cu Platon, filozofia a uitat treptat de acest raport – întemeietor nu doar pentru filozofie, ci şi pentru fiinţa omului –, concentrîndu-se doar pe cele ce sunt şi pe atributele lor şi, astfel, devenind ceea ce Heidegger a numit „metafizica apuseană“. De aceea, revenirea la primul început al gîndirii şi explicitarea raportului omului cu „a fi"-ul este singura cale prin care ne putem dobândi propria noutate, înţeleasă ca un „celălalt început“. „Scufundători din Delos“ sunt toţi aceia care pătrund în jocul hermeneutic dintre cele două începuturi, aceia care pot să suporte pe cont propriu tensiunea diferenţei dintre vechi şi nou.

Despre Bogdan Mincă

BOGDAN MINCĂ s-a născut în 1974, la Bucureşti. A făcut studii de filozofie la Universitatea din Bucureşti (1992-1996); apoi, studii de filozofie şi greacă veche la Universitatea din Freiburg (1996-2000), încheiate cu o teză de masterat despre interpretările lui Heidegger la presocratici, sub conducerea prof. dr. Friedrich-Wilhelm von Herrmann (ultimul asistent al lui Martin Heidegger şi editorul operelor complete ale acestuia). În 2006, devine doctor în filozofie al aceleiaşi universităţi, cu o teză despre interpretările lui Heidegger la Aristotel, sub îndrumarea profesorului von Herrmann. Din 2007, este asistent la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti, unde ţine cursuri de fenomenologie (Heidegger), cursuri de limbă greacă veche şi seminarii de filozofie greacă (presocratici, Platon, Aristotel).Cărţi: Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006. Traduceri (în colaborare): din Heidegger: Parmenide (Humanitas, 2001); Problemele fundamentale ale fenomenologiei (Humanitas, 2006); Conferinţe şi studii (Humanitas, în pregătire) şi din Aristotel: Protrepticul (Humanitas, 2005). Editări (în colaborare): Alexandru Dragomir, Caietele timpului (Humanitas, 2006); Alexandru Dragomir, Seminţe (Humanitas, 2008).Membru în redacţia revistei Studia Phaenomenologica, publicaţie a Societăţii Române de Fenomenologie.

Alte Detalii
 • Categorie: carte
 • Titlu: Scufundătorii din Delos
 • Subtitlu: Heidegger şi primii filozofi
 • An apariție: 2010
 • Ediție: I
 • Pagini: 500
 • Format: 13x20 cm
 • ISBN: 978-973-50-2776-6
 • Colecție: Academica
 • Domeniu: filozofie
 • Autor: Bogdan Mincă

Noi apariții

Author spotlight

C.S. Lewis

pagina autorului

CLIVE STAPLES LEWIS (1898–1963) – romancier, poet, profesor universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog laic şi apologet creştin – a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului XX. A predat, între 1925 şi 1954, literatura engleză la Universitatea din Oxford (Magdalen College), precum şi, din 1954 până în 1963, literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge.

Evenimente

Editura Humanitas pe Social Media

contact